EMDR

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

Bepaalde gebeurtenissen kunnen erg ingrijpend voor je zijn. Een groot deel van de mensen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.

Met de behandelmethode EMDR kunnen we een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten behandelen. Je komt hiervoor in aanmerking als je last hebt van vermijden, als je somber of angstig bent of als je kampt met schaamte, verdriet, schuld of boosheid.
Uitgangspunt is dat jouw klachten zijn ontstaan door een of meerdere beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die zulke sporen hebben nagelaten in jouw geheugen, dat je er op een later moment nnog steeds last van hebt. Voorbeelden hiervan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere beschamende, pest- of verlieservaringen.

De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is jou te helpen de herinnering aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.