Perfectionisme (module)-groep

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

De module is bedoeld voor patiënten die structureel de lat voor zichzelf te hoog leggen. Zo hoog, dat je er last van ervaart in het dagelijks leven. Je leert dat een 7 ook voldoende is en dat je niet altijd voor een 10 hoeft te gaan. Meer stil staan bij wat eigen behoeften zijn in plaats van altijd bezig zijn met wat anderen van je denken. Jezelf meer de moeite waard vinden. Leren aanvoelen en aangeven van grenzen in het contact met anderen.

De module bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2 uur. Met een deel theorie, een beeldende opdracht en huiswerk voor thuis. De groepsgrootte is maximaal 8 patiënten.