Beeldende therapie

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie. Tijdens het werken met beeldend materiaal (verf, tekenmateriaal, textiel, klei, hout, steen, metaal enz.) worden de problemen waarvoor u in therapie bent, ervaren, in beeld gebracht en bespreekbaar gemaakt. Hierdoor krijgt u meer inzicht in uw problemen. De therapie richt zich bijvoorbeeld op het oefenen van alternatief gedrag, het ervaren van gevoelens en gedrag of op verwerking.

De therapeut gebruikt verschillende invalshoeken, variërend van gedragstherapeutisch tot psychoanalytisch. De therapie vindt plaats in de groep of individueel. Het is mogelijk te werken als ouder-kind, gezin of relatie.

Tijdens de behandeling werkt u aan behandeldoelen. Nadat de behandeling is gestart, vinden er op vaste momenten evaluaties plaats. Bij de afronding kijkt u gezamenlijk of uw gestelde doel bereikt is.