Diagnostiek Psychiatrie

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

De zorgverleners van de afdeling Psychiatrie hebben uitgebreide kennis en ervaring in het diagnosticeren van psychiatrische stoornissen en het opstellen van een behandelplan. Er zijn verschillende redenen waarom u een verwijzing kunt krijgen naar de Zorgeenheid Psychiatrie.

Gang van zaken

U kunt verwezen worden omdat u na een periode van veel klachten (zoals angsten, somberheid, lichamelijke klachten, burn-out, onzekerheidsgevoelens, etc.) een behandeling nodig hebt. De psychiater stelt na een intakegesprek en/of onderzoeksfase een diagnose en adviseert een eventuele behandeling.

Soms is niet meteen duidelijk wat er aan de hand is, en is aanvullend psychologisch onderzoek nodig. Soms vindt dat onderzoek later plaats omdat bijvoorbeeld klachten blijven aanhouden, er nog onduidelijkheid bestaat over de factoren die mee zouden kunnen spelen bij de klachten en/of omdat de ingezette behandeling onvoldoende lijkt aan te slaan.

Psychologisch onderzoek

Het psychologisch onderzoek start met een kennismakingsgesprek. Tijdens een vervolgafspraak maakt u een aantal testen en vult u vragenlijsten in. Na het psychologisch onderzoek bespreken we met u de resultaten en het behandeladvies. Het kan ook zijn dat uzelf of uw omgeving zich afvraagt wat er met u aan de hand is. Ook dan kunt u verwezen worden voor een uitgebreid onderzoek met een behandeladvies.