Medische Psychologie

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 02 80
Openingstijden
ma-vr 9.00-17.00
Route
83

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 02 80
Route
26

ETZ Waalwijk
Direct nummer
(013) 221 02 80
Route
28

Het specialisme Medische Psychologie behandelt kinderen, volwassenen en ouderen met psychische klachten en problemen die samenhangen met gezondheidsproblemen. Psychische klachten door een lichamelijke aandoening kunnen voor jou heel zwaar zijn. Denk aan depressieve gevoelens, angst, geheugen- en concentratieklachten of seksuele problemen.

De psychologen van de afdeling Medische Psychologie hebben specifieke kennis op het gebied van het grensvlak van psychologie en geneeskunde om jou de beste behandeling te geven. De medisch psychologen werken op alle locaties van het ETZ en hebben ieder ook hun eigen aandachtsgebieden.

Gang van zaken

De psychologische zorg vindt plaats op verzoek en verwijzing van een medisch specialist van het ETZ. Na verwijzing van de medisch specialist krijg je een intakegesprek en starten we met onderzoek of een behandeling. De psychologische zorg kan door alle medisch specialismen in het ziekenhuis Worden aangevraagd en vindt zowel tijdens een opname als poliklinisch plaats. 

Elke psycholoog van het ETZ heeft eigen aandachtsgebieden, bijvoorbeeld Oncologie, Geriatrie en Cardiologie. De psychologen worden ondersteund door psychologisch en psychologisch-pedagogisch medewerkers en secretaresses. Na aanmelding door een medisch specialist ontvang je van de afdeling Medische Psychologie een uitnodiging voor een eerste gesprek. 

De psycholoog probeert samen met jou uit te zoeken wat de oorzaak van jouw klacht is, welke factoren de klacht in stand houden en of jouw klachten met elkaar in verband staan. Hiervoor voert de psycholoog één of meerdere gesprekken met jou. Soms betrekken onze psychologen ook andere mensen uit jouw omgeving bij deze gesprekken. Bijvoorbeeld je partner, kinderen en ouders. Soms doen we ook een testpsychologisch onderzoek.

Onderwijs en wetenschap

ONDERWIJS

Het ETZ is een opleidingsziekenhuis. De afdeling Medische Psychologie verzorgt onderwijs aan de Universiteit van Tilburg, RINO Zuid en in het ziekenhuis. Op de afdeling Medische Psychologie worden voortdurend psychologen opgeleid. Dit betekent dat de afdeling stageplekken aanbiedt aan studenten die de opleiding Medische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg volgen. Daarnaast zijn er opleidingsplaatsen tot gezondheidszorgpsycholoog en klinisch (neuro) psycholoog.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De afdeling Medische Psychologie neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar kwaliteit van leven en het snel opsporen van psychologische problemen en risicofactoren (bijvoorbeeld angstklachten en stress) bij allerlei lichamelijke aandoeningen.

R. (Rik) Adrianow

Gezondheidszorgpsycholoog

De mens is lichaam én geest, als psycholoog in het ziekenhuis ga ik daar graag mee aan de slag.

Rosanne Bos - Kint

Gezondheidszorgpsycholoog

Meer eigen regie ervaren en toegenomen kwaliteit van leven bij de patiënt is waar ik als gezondheidszorgpsycholoog naar streef

R.C. van Dessel - Krens

Gezondheidszorgpsycholoog

Als gezondheidszorgpsycholoog richt ik me op de samenhang tussen de mentale en fysieke gezondheid van mensen met een persoonlijke aanpak.

M.S. (Michelle) van der Goes

Gezondheidszorgpsycholoog kind & jeugd

Door contact te maken met kinderen, jongeren en hun ouders probeer ik samen met hen de klachten te begrijpen om zo goed mogelijk te helpen

D.W.P.M. (Daisy) van den Heuvel

Gezondheidszorgpsycholoog

Met patiënten ga ik een samenwerkingsverband aan en samen werken we toe naar verandering (waar mogelijk) of acceptatie (waar nodig)

M.A. Konings - de Vries

Basispsycholoog i.o. tot gezondheidszorgpsycholoog

Als psycholoog ben ik graag betrokken bij het proces van herstel en aanpassing bij ziekte

Susanne Koot

Gezondheidszorgpsycholoog

Gezondheid is meer dan afwezigheid van klachten en ziekte, als psycholoog kijk ik graag naar álle factoren die de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven beïnvloeden.

S. Laurijssen

Gezondheidszorgpsycholoog kind en jeugd

Gezondheidszorgpsycholoog kinderen en jeugd, gespreks- en testdiagnostiek, behandeling aan kind, ouders en gezin.

A. Lormans

klinisch (neuro)psycholoog

Mijn doel is optimale begeleiding of behandeling te geven.

T. Meijerink

Klinisch neuropsycholoog

Gedreven psycholoog, voornamelijk gericht op hersenaandoeningen en de relatie tussen het brein en cognitie, emotie en gedrag

T.W. (Theo) Merkus

Klinisch Psycholoog

Bevlogen Klinisch Psycholoog met specifieke interesse in de relatie tussen psychologisch welbevinden en de fysieke gezondheid van mensen.

M. (Marja) Nab

Gezondheidszorgpsycholoog

Als Gezondheidszorgpsycholoog in dit ziekenhuis richt ik me op het diagnosticeren en behandelen van volwassenen en ouderen met medisch-psychologische klachten

V.M.T. Renema - van Berkel

Gezondheidszorgpsycholoog

Als gezondheidszorgpsycholoog richt ik me op herstel en aanpassing bij ziekte, waarbij ik een persoonlijke aanpak heb.

dr. A.A.J.J. Schiffer

Klinisch psycholoog en psychotherapeut

Lichamelijke en mentale processen werken op een complexe manier samen. Het is telkens een uitdaging om dit samen met patiënten uit te zoeken en proberen te beïnvloeden.

F.S. van de Spijker-Verkerk

Gezondheidszorgpsycholoog

Als gezondheidszorgpsycholoog richt ik me op het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jeugdigen waarbij sprake is van medisch-psychologische problematiek.

N. Swinkels-Kuijpers

Gezondheidszorgpsycholoog

GZ-psycholoog Medische Psychologie. Kind en jeugd. Traumabehandeling, SOLK, neuropsychologie.

dr. M.J. Traa

Gezondheidszorgpsycholoog i.o. tot Klinisch Psycholoog

Ik richt me op het diagnosticeren en behandelen van volwassenen en ouderen waarbij sprake is van medisch-psychologische problematiek.

M. van der Velden-Zegers

Klinisch psycholoog

Een goede balans tussen kwaliteit van leven en lichamelijke gezondheid, wil ik als klinisch psycholoog graag ondersteunen.

L.T.C.C. Verhoeven

Gezondheidszorgpsycholoog

GZ-Psycholoog gericht op volwassenen en ouderen, herstellen van het evenwicht tussen lichamelijke gezondheid en kwaliteit van leven.

L.I. Visser

Gezondheidszorgpsycholoog, seksuoloog

Het gezamenlijke zoekproces naar dat wat op korte en lange termijn helpend is, maakt mijn werk boeiend en dynamisch

Martje van der Wielen

Gezondheidszorgpsycholoog

Ik ondersteun mensen graag bij het omgaan met angst en somberheid ten gevolge van ziekte, lichamelijke klachten en andere ingrijpende gebeurtenissen.

M.T.J.M. (Martine) Wilbers

Klinisch neuropsycholoog

Klinisch neuropsycholoog gespecialiseerd in de neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij volwassenen en ouderen met hersenaandoeningen