Diabetes bij volwassenen en psychologie

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

Uit onderzoek blijkt dat suikerziekte, in medische termen diabetes, een van de meest psychisch belastende chronische aandoeningen is. Mensen met diabetes hebben een grotere kans op het ontwikkelen van allerlei psychische klachten, zoals angsten en depressies. Daarnaast kunnen mensen meer stress ervaren. Deze klachten kunnen ook weer een negatieve invloed hebben op de ziekte zelf.

Wij vinden het daarom belangrijk om niet alleen jouw lichamelijke gezondheid te bevorderen, maar ook te kijken naar jouw geestelijk welzijn. De medisch psycholoog is daarom nauw betrokken bij het diabetesteam.

Psychische klachten bij suikerziekte

Voorbeelden van veelvoorkomende psychische klachten bij suikerziekte zijn:

  • angst voor hypo’s (te lage bloedsuiker)
  • angst voor complicaties
  • spuit- en/of prikangst
  • somberheid/depressieve klachten
  • moeite met accepteren van diabetes
  • moeite met aanpassen van de levensstijl aan de diabetes
  • eetproblemen
  • seksuele problemen
  • concentratie- en geheugenklachten

Meer informatie