Diabetes bij kinderen en psychologie

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

De psycholoog is lid van het kinderdiabetesteam en ondersteunt kinderen en gezinnen in het omgaan met diabetes. De psycholoog ziet alle nieuwe kinderen met diabetes en hun ouders, enkele weken nadat diabetes is vastgesteld.

Daarnaast ziet de psycholoog alle kinderen en hun ouders in het jaargesprek. Hierin staat de kwaliteit van leven van het kind en de ouders centraal en is aandacht voor psychologische factoren om de zelfzorg te verbeteren. Deze factoren kunnen bij kinderen en ouders spelen en kunnen in een apart psychologietraject behandeld worden.

De psycholoog neemt deel aan het multidisciplinaire kinderdiabetesoverleg en heeft een rol bij opnames. Ook kan de psycholoog betrokken worden bij de doorverwijzing naar andere specialismen.

Kinderdiabetesteam

Meer weten over de zorg bij kinderen met diabetes? Lees meer over het Kinderdiabetesteam.