Hartklachten en psychologie

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

Een hartinfarct krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. De meeste patiënten raken hierdoor tijdelijk wat uit balans. Sommige patiënten krijgen psychische klachten, bijvoorbeeld angsten of depressies. Deze psychische klachten kunnen vervolgens leiden tot het voortduren of verergeren van de hartproblemen en zelf de kans op bijvoorbeeld een nieuw hartinfarct vergroten. 

Samenwerking met cardiologen

De medisch psychologen werken daarom nauw samen met de cardiologen. Zo wordt er binnen de Hartrevalidatie en op de Hartfalenpoli een vragenlijst afgenomen om te screenen op depressieve klachten en angstklachten. Daarnaast geven we voorlichtingsbijeenkomsten voor ICD-dragers en hartrevalidanten. Ook verzorgen we, binnen het hartrevalidatietraject, een stressmanagementgroep (PEP-module), nemen we deel aan overleggen met de verschillende specialisten en bieden we individuele onderzoeks- en behandeltrajecten.

Verwijzing naar psycholoog

Heb je emotionele klachten en wil je graag hulp? Vraag dan je cardioloog om een verwijzing naar de afdeling Medische Psychologie. We nodigen je uit voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kijken we samen met jou naar de meest geschikte psychologische behandeling.

Lees meer over de Cardiopsychologiepoli.