Hartrevalidatie polikliniek

Snel naar

Laatste update 20 juni 2024

Een hartaandoening kan grote lichamelijke en/of psychische gevolgen hebben. Het vanzelfsprekende vertrouwen in jouw eigen lichaam kan verminderd zijn. Hartrevalidatie kan jou helpen je dagelijks leven weer op te pakken en voort te zetten binnen je nieuwe grenzen en mogelijkheden. Je leert naar jouw lichaam te luisteren, ermee om te gaan en er weer op te vertrouwen.

Hartrevalidatie kan helpen om de juiste balans weer te vinden. Daarnaast is de verwerking van uw hartaandoening een belangrijk aspect van de revalidatie. Het ETZ biedt jou het volledige hartrevalidatieprogramma aan volgens de richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting. De polikliniek Hartrevalidatie is gevestigd op locaties ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden.

De volgende patiënten kunnen in aanmerking komen voor hartrevalidatie:

 • patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS), waaronder een hartinfarct en instabiele angina pectoris klachten;
 • patiënten die een dotterbehandeling hebben ondergaan;
 • patiënten die een omleidingsoperatie (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) hebben gehad;
 • patiënten met hartfalen;
 • patiënten met een aangeboren hartafwijking;
 • patiënten die een harttransplantatie hebben ondergaan;
 • patiënten die een hartklepoperatie hebben ondergaan;
 • patiënten die een ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) of een pacemaker hebben gekregen;
 • patiënten met (behandelde) ritmestoornissen;
 • patiënten met atypische thoracale pijnklachten (hartangst);
 • patiënten die een reanimatie hebben doorgemaakt;
 • patiënten met overige cardio-thoracale chirurgische ingrepen.

Ook kan het zijn dat jouw cardioloog het advies geeft deel te nemen aan dit revalidatieprogramma.

 • Waarom hartrevalidatie?

  Het kan voorkomen dat jij je onzeker en angstig voelt na ontslag uit het ziekenhuis. In het ziekenhuis is het meestal vertrouwd en letten verpleegkundigen 24 uur per dag op jouw gezondheid. Het moment dat u ontslagen wordt uit het ziekenhuis is niet altijd makkelijk. Het blijkt dat mensen eenmaal thuis met veel vragen zitten.

  Hartrevalidatie is een effectieve manier om te leren omgaan met vermoeidheid, benauwdheid, hoe te handelen bij pijn op de borst, angst en onzekerheid en het verbeteren van de lichamelijke conditie. De polikliniek Hartrevalidatie is gevestigd op ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden.

  Vragen over jouw leefpatroon, seksualiteit, stoppen met roken, werkhervatting en dieet worden tijdens dit programma beantwoord. Ook je partner en overige familieleden ondervinden de gevolgen van je hartaandoening en kunnen met vragen rondlopen. Bij al dit soort zaken biedt hartrevalidatie ondersteuning, zodat jij weer de juiste balans kunt vinden. De belangrijkste doelen van de hartrevalidatie zijn:

  • zoveel mogelijk terugkeren naar jouw bezigheden van de periode voor het optreden van het hartinfarct;
  • terugdringen van de psychische en sociale problemen die zich voordoen als gevolg van het hartinfarct;
  • zodanig leren leven dat de kans op onnodige verergering van de hartziekte vermindert.

  Uit onderzoek is gebleken dat deelname aan hartrevalidatie de kans op nieuwe hart- en vaatproblemen vermindert en een positief effect kan hebben op jouw conditie en op je psychisch en sociaal functioneren. Ook het omgaan met lotgenoten, mensen die net als jij aan het revalideren zijn vanwege hun hartziekte, kan herstel bevorderend werken.

 • Intakegesprek

  Tijdens het intakegesprek met een verpleegkundig consulent hartrevalidatie, wordt samen met jou een persoonlijk revalidatieschema gepland. Belangrijk hierbij is om na te gaan welke risicofactoren voor u aan de orde zijn. Door deze risicofactoren aan te pakken, verklein je de kans op nieuwe problemen aan jouw hart. Risicofactoren kunnen zijn:

  • roken
  • gewicht
  • voedingsgewoonten
  • beweging
  • stress

  Om hieraan te werken, hebben we diverse mogelijkheden:

  • informatiemodule: groepsgewijs komen er diverse onderwerpen aan bod waarmee jij zelf aan de slag kunt
  • persoonlijke begeleiding door diëtiste, psychologe of verpleegkundig consulent
  • fysiotherapie. Ook hierbij wordt gekeken wat haalbaar is voor u. In enkele gevallen vindt deze begeleiding individueel plaats.

  Tijdens dit intakegesprek krijg je veel informatie van de verpleegkundig consulent Hartrevalidatie. Zij bekijkt wat jij thuis wel en niet kunt doen tot aan de start van het revalidatieprogramma. Uiteraard kun je tijdens dit intakegesprek vragen stellen.

  De verpleegkundige met wie je het intakegesprek hebt gehad, blijft jouw aanspreekpunt. Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je haar altijd bellen of mailen. Het intakegesprek vindt plaats gemiddeld twee weken na ontslag.

  De poliklinische hartrevalidatie bestaat uit drie modules.

  Informatiemodule (INFO-module)

  De informatiebijeenkomst wordt verzorgd door verschillende deskundigen. Iedere deskundige vertelt vanuit zijn vakgebied over de risicofactoren voor hart- en vaatziekten en de gevolgen van hartziekten. Natuurlijk komt ook aan de orde hoe je risicofactoren kunt vermijden en jouw herstel kunt bevorderen. De bijeenkomsten worden gegeven door een cardioloog, een verpleegkundig consulent, een diëtist en een medisch psycholoog. De bijeenkomsten worden gehouden in groepsverband. Je mag iemand uit uw directe omgeving mee nemen.

  Bewegingsmodule (FIT-module)

  Na het doormaken van een hartziekte komt de periode van herstel. Tijdens de periode van herstel is het wenselijk om geleidelijk jouw activiteiten te hervatten en je conditie op het gewenste niveau te brengen. Voor sommige mensen betekent dat dat een meer actieve levensstijl gewenst is.

  Tijdens de intake besteden we daarom aandacht aan:

  • huidige en wenselijke activiteitenniveau
  • verwachtingen van de poliklinische hartrevalidatie
  • bespreken van de revalidatiedoelen
  • een looptest of fietstest

  De bewegingsmodule duurt gemiddeld zes tot acht weken. De bewegingsmodule is individueel afgestemd maar wordt in groepsverband gegeven. Het programma bestaat uit fiets-, loop-, kracht- en circuittraining, balspel en kennismaking met ontspanningsoefeningen. Ook het behouden van een actieve levensstijl na het beëindigen van het bewegingsprogramma is van groot belang. Hoe je dat kunt realiseren wordt in een vroeg stadium met jou besproken.

  Psycho Educatieve Preventie module (PEP)

  De psycholoog verzorgt op de eerste plaats de informatiemodule ‘psychosociale zorg bij hart- en vaatziekten’, een van de informatiemodules die je binnen de hartrevalidatie wordt aangeboden. Daarnaast verzorgt de psycholoog de Psycho-Educatieve-Preventie, ofwel PEP-module. Dat is een soort groepscursus, waarin je leert omgaan met psychosociale risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zoals stress en perfectionisme), maar ook met emotionele reacties die je kunt hebben na bijvoorbeeld een hartinfarct of een dotteringreep (bijvoorbeeld angst of somberheid).

  De psycholoog voert met jou een intakegesprek om te bekijken of de PEP-module geschikt is voor jou. Ten slotte kunnen patiënten ook individueel bij de psycholoog komen. Ook is er een poli Cardiopsychologie in het ETZ. Hiernaar kun je verwezen worden door jouw cardioloog of de verpleegkundig consulent.

 • Verpleegkundig spreekuur en evaluatie

  Bij de verpleegkundig consulent kun je telefonisch terecht voor het stellen van vragen. Soms blijkt  iemand met zoveel vragen te zitten dat het goed is om daarover nog eens persoonlijk te praten met de consulent. Je kunt dan bellen voor het maken van een afspraak op het verpleegkundig spreekuur. Dit spreekuur is ook voor mensen waarbij het programma niet zo goed verloopt en waar eventuele aanpassingen gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld alsnog een doorverwijzing diëtiste of aanpassing van de FIT module.

  Aan het eind van jouw revalidatie vindt een eindevaluatie plaats. Deze eindevaluaties zijn schriftelijk. Als je dit wil, is er altijd ruimte voor een persoonlijk of telefonisch eindgesprek. Je krijgt na het afsluiten van de fysiotherapie een evaluatieformulier thuis gestuurd. Met deze evaluatie wordt vastgesteld of jouw doelen behaald zijn en of de revalidatie beëindigd kan worden.

  Als de revalidatie is afgerond, wordt een brief aan jouw cardioloog en huisarts gestuurd met informatie over het verloop van de revalidatie.

Afdelingen

Zorgteam

Ziekte en behandeling

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 00 30

Openingstijden
ma, di, do 8.30-17.00 via polikliniek Cardiologie
Telefonisch  9.00–11.30 uur en 13.30–16.00 uur

Route
56

Locatie

ETZ TweeSteden

Direct nummer
(013) 221 00 30

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-14.00 uur
Telefonisch  9.00–11.30 uur en 13.30–16.00 uur

Route
Route 55

Locatie

Pagina delen?