Cardiopsychologie polikliniek

Snel naar

Laatste update 20 juni 2024

Op de Cardiopsychologie polikliniek verrichten GZ-psychologen onderzoek en eventueel behandeling bij hartpatiënten die door de cardioloog worden verwezen. Patiënten kunnen ook zelf bij de cardioloog aangeven wanneer ze denken dat contact met de psycholoog voor hen van belang is.

Wanneer naar de psycholoog?

  • angstklachten (bijvoorbeeld paniekklachten, spanningsklachten, overmatige bezorgdheid, aanwijzingen voor traumatisering);
  • stemmingsklachten (bijvoorbeeld depressieve klachten);
  • hulp bij het accepteren van en leren leven met een lichamelijke beperking/ chronische ziekte;
  • hulp bij leefstijlveranderingen en therapietrouw (aan medicatie/ leefstijlvoorschriften).

Alvorens tot advies of behandeling te komen, verricht de psycholoog eerst onderzoek. Afhankelijk van de vraagstelling/ het probleem bestaat zo’n onderzoek uit één of enkele oriënterende gesprekken. Ook een testonderzoek kan deel uit maken van het onderzoek. Soms wordt in overleg met de patiënt ook de partner bij het onderzoek betrokken.

Na afloop van het onderzoek worden de resultaten besproken met de patiënten en eventueel zijn/haar partner en/of kinderen. Dan wordt ook advies gegeven over een behandeling, die plaats kan vinden bij de psycholoog in het ziekenhuis, maar soms ook buiten het ziekenhuis. Soms worden ook andere specialisten bij de behandeling betrokken.

Zorgteam

Locaties

ETZ TweeSteden

Direct nummer
(013) 221 02 80

Openingstijden
Telefonisch ma t/m vr 9.00-11.30 uur en 13.30-16.00 uur 

Route
26

Pagina delen?