Voortplantingsgeneeskunde en psychologie

Snel naar

Laatste update 05 mei 2024

Voortplantingsgeneeskunde en psychologie

De medisch psychologen zijn op indicatie betrokken bij paren en alleenstaande vrouwen, die ten behoeve van hun kinderwens het Centrum Voortplanting Brabant (CVB) bezoeken. Psychologen van de afdeling Medische psychologie zien paren en individuen die vruchtbaarheidsbehandeling(en) en/of geslachtsceldonatieprocedures doorlopen.

Vruchtbaarheidsbehandelingen

Vruchtbaarheidsbehandelingen zijn meer dan een medische ingreep en kunnen op verschillende momenten spanningen opleveren. Het ervaren van psychische klachten tijdens en na de behandeling kan een indicatie zijn voor het betrekken van de medisch psycholoog. Je kunt bij de behandelend arts aangeven dat je behoefte hebt aan psychologische zorg, zodat samen met jou gekeken kan worden welke vorm van ondersteuning het best passend is.

Zaad- of eiceldonatie

De medisch psycholoog wordt altijd betrokken bij zaad- of eiceldonatieprocedures. Er vindt psychologische counseling plaats met de wensouder(s), voorafgaand aan de start van de behandelingen bij het CVB. Wanneer de keuze valt op een eigen, bekende, donor vindt er ook een gesprek met de donor (en eventuele partner) plaats. De wensouder(s) en donor worden afzonderlijk van elkaar gezien.