Mindfulness

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

Mindfulness is een vorm van therapie die je kan helpen bij het anders leren omgaan met moeilijke dingen in je leven. Deze andere manier van omgaan heeft als doel om spannings-, stemmings- en angstklachten die voortkomen uit deze moeilijke zaken zoveel mogelijk te beperken.

Mindfulness bestaat onder andere uit meditatie en cognitieve therapie. Bewustwording van signalen en het anders leren omgaan met klachten, staan hierin centraal. Vanuit deze houding wordt het makkelijker om uit onhandige gewoonten te stappen, zodat je beter kunt bekijken wat je echt zou kunnen helpen om beter met de situatie en het probleem om te gaan.

Waar veel therapievormen gericht zijn op veranderen van bijvoorbeeld onjuiste gedachten, richt Mindfulness zich onder meer op het omgaan met feitelijk aanwezige (lichamelijke) klachten en beperkingen. Waar veel problemen goed aan te pakken zijn door een oplossing ervoor te zoeken, zijn helaas niet alle problemen even makkelijk op te lossen.

Mindfulness richt zich op het anders leren omgaan met problemen die zich niet zomaar laten oplossen. Het stelt zich niet als doel om het probleem zoals een chronische aandoening of beperking op te lossen, maar richt zich op het vinden van manieren om hier zo min mogelijk door beperkt te worden.

Deelname aan een Mindfulnessgroep kan positieve effecten hebben op angst-, stemmings- en spanningsklachten die samenhangen met een lichamelijke aandoening. Let wel: Mindfulness verhelpt de oorzaak van de klachten niet; het helpt om op een meer helpende manier hiermee om te gaan. Door beter met deze klachten te leren omgaan, neemt de kwetsbaarheid voor angst-, stemmings- en spanningsklachten af.

Lees meer over Medische Psychologie in het ETZ