Longkanker en psychologie

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

De psychologen van het ETZ zijn nauw betrokken bij de zorg voor patiënten met longkanker. Longkanker is een ziekte die niet alleen lichamelijke, maar ook psychische gevolgen kan hebben, denk aan depressies en angsten. Daarnaast kunnen patiënten problemen hebben met het verwerken van de diagnose, het vooruitzicht of de behandeling. 

De psycholoog neemt deel aan overleggen met jouw behandelaren, zoals de longarts, chirurg, radioloog, radiotherapeut en verpleegkundige. Samen bespreken zij welke behandeling voor jou het beste is. We hebben daarbij aandacht voor jouw medische behandeling en het psychologisch welzijn.

Als psychologische behandeling – tijdens of na de behandeling – gewenst is, dan krijg je een afspraak op de polikliniek. Een bezoek van de psycholoog tijdens opname is ook mogelijk.