Polikliniek Cardiologie

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 00 30
Openingstijden
Ma t/m vr 9.00-11.30 uur
en 13.30-16.00 uur
Telefonisch van 09.00-11.30 uur en 13.30-16.00 uur
Route
56

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 00 30
Openingstijden
Ma t/m vr 9.00-11.30 uur
en 13.30-16.00 uur
Telefonisch van 09.00-11.30 uur en 13.30-16.00 uur
Route
Poligebouw, Wachtruimte 4

ETZ Waalwijk
Direct nummer
(013) 221 00 30
Openingstijden
Ma t/m vr 9.00-11.30 uur
en 13.30-16.00 uur
Telefonisch van 09.00-11.30 uur en 13.30-16.00 uur
Route
Wachtruimte 3, Nummer 5

Je komt op de polikliniek Cardiologie voor een cardiologisch onderzoek en eventuele behandeling van je hartziekte.

Wat gaan we doen?

Als je voor de eerste keer naar de polikliniek komt of doorverwezen wordt door de huisarts of andere specialist naar de cardioloog, is je eerste afspraak een 'One Stop Shop'. Het doel van deze afspraak is om in één bezoek de diagnose te stellen. Tijdens deze afspraak kunnen verschillende onderzoeken naar de hartfunctie worden uitgevoerd, waaronder:

 • ECG (hartfilmpje):
  Dit is een eenvoudig en pijnloos onderzoek waarbij elektroden op de huid van je borst, armen en benen worden geplaatst. Het ECG registreert de elektrische activiteit van je hart en kan informatie geven over hartritmestoornissen, hartbeschadiging en andere afwijkingen.
 • 24-uurs ECG (holteronderzoek):
  Bij dit onderzoek draag je gedurende 24 uur een draagbaar ECG-apparaat dat continu je hartactiviteit registreert terwijl je je normale dagelijkse activiteiten uitvoert. Hierdoor kunnen hartritmestoornissen of andere hartproblemen die mogelijk niet worden gedetecteerd tijdens een kortdurend ECG, worden vastgelegd.
 • Echo-onderzoek van het hart:
  Een echocardiogram maakt gebruik van geluidsgolven om gedetailleerde beelden van je hart te maken. Het kan informatie verschaffen over de grootte, vorm, structuur en werking van je hartspier, hartkleppen en bloedstromen. Dit onderzoek kan helpen bij het vaststellen van aangeboren hartafwijkingen, klepaandoeningen, hartfalen en andere aandoeningen.
 • Inspanningstest (fietsproef of ergometrie):
  Dit is een test waarbij je fysieke inspanning levert, meestal op een hometrainer of loopband, terwijl je hartactiviteit, bloeddruk en symptomen worden gecontroleerd. Het kan helpen bij het beoordelen van je hartfunctie tijdens inspanning, het opsporen van hartritmestoornissen die alleen optreden bij inspanning, en het bepalen van je algehele conditie en inspanningscapaciteit.

Het exacte onderzoek dat tijdens de afspraak wordt uitgevoerd kan variëren en is afhankelijk van je symptomen, medische geschiedenis en de beoordeling van de cardioloog. De cardioloog bepaalt of het onderzoek vóór of na het consult wordt verricht.

Spreekuren

Algemeen

Spreekuur voor nieuwe en controle patiënten.

Congeniaal

Patiënten met een aangeboren hartafwijking worden meestal verwezen door de algemeen cardioloog of door de kindercardioloog naar dit spreekuur. Hier houden dokter van der Meer en dokter de Visser het spreekuur. Zij zijn gespecialiseerd in aangeboren hartafwijkingen. Het is noodzakelijk om patiënten met een aangeboren hartafwijking langdurig te volgen, zodat restafwijkingen tijdig worden herkend en behandeld. Als je een kinderwens hebt kun je ook op dit spreekuur terecht met vragen omdat een zwangerschap een grote belasting vormt voor het hart.
Voor meer informatie: Centrum Aangeboren Hartafwijkingen

Genetica

Bij veel hartafwijkingen kan erfelijkheid een rol spelen. Dit betekent dat de aanleg voor de aandoening van generatie op generatie kan worden doorgegeven. Met name bij hartspierverdikkingsziekte en bepaalde ritmestoornissen is erfelijkheid vaak een belangrijke factor.

De gespecialiseerde cardioloog van het ETZ is dokter Pronk. Hij houdt zich bezig met erfelijke hartafwijkingen en werkt vaak nauw samen met andere medische professionals, zoals een klinisch geneticus uit een universitair medisch centrum (UMC). De klinisch geneticus is gespecialiseerd in erfelijkheid en kan genetisch onderzoek uitvoeren om de specifieke genetische oorzaken van een hartafwijking te achterhalen.
Voor meer informatie: Alles over erfelijke hartziekten voor patiënten, familieleden, zorgverleners

Hartfalen

Bij hartfalen is er sprake van een verminderde pompfunctie van het hart, wat resulteert in onvoldoende bloedtoevoer naar het lichaam en het ontstaan van symptomen zoals vermoeidheid en vochtretentie (vochtophoping). Patiënten die al langdurig onder behandeling zijn bij een cardioloog voor chronisch hartfalen, kan de cardioloog doorverwijzen naar de polikliniek Hartfalen. Hier worden zij begeleid door gespecialiseerde hartfalenverpleegkundigen die het gewicht en de bloeddruk controleren. Ze houden in de gaten of de klachten verergeren en passen de behandeling tijdig aan.

Op de Polikliniek Hartfalen leer je hoe je je leven zo kunt inrichten dat de klachten zo min mogelijk invloed hebben op je dagelijkse bezigheden. Je krijgt inzicht in het omgaan met veranderingen in je klachten, waardoor je mogelijk ziekenhuisopnames kunt voorkomen.

Voor meer informatie over hartfalen en de polikliniek Hartfalen kun je terecht op de website van de Nederlandse Hartstichting. Daar vind je gedetailleerde informatie over hartfalen, behandelingsmogelijkheden, tips voor zelfmanagement en ondersteuning voor patiënten en hun naasten.

Specifieke vragen en zorgen over hartfalen kun je bespreken met je cardioloog of het gespecialiseerde zorgteam dat je behandelt. Zij zijn het beste in staat zijn om advies op maat te geven op basis van jouw situatie.

ICD poli

Een ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) is een klein apparaatje dat onder de huid wordt geplaatst, meestal in de borststreek, en helpt bij het reguleren van hartritmestoornissen. De ICD-verpleegkundige biedt extra zorg en begeleiding aan alle patiënten die een ICD dragen, zowel vóór als na de implantatie.

Vóór de implantatie van de ICD geeft de ICD-verpleegkundige je informatie over het apparaat, het implantatieproces en wat je kunt verwachten tijdens en na de procedure. De verpleegkundige begeleidt je ook bij het begrijpen van de mogelijke risico's en complicaties en beantwoordt eventuele vragen of zorgen.

Na de implantatie zijn de ICD-verpleegkundigen een belangrijk aanspreekpunt voor verdere zorg en ondersteuning. Ze helpen je bij het begrijpen van de functies en instellingen van je ICD, en hoe je ermee om moet gaan in je dagelijks leven. Ze plannen ook regelmatige controles en follow-upafspraken om ervoor te zorgen dat de ICD goed functioneert en eventuele problemen tijdig worden opgemerkt.

Daarnaast geven de ICD-verpleegkundigen je voorlichting over leefstijlveranderingen die nodig kunnen zijn, zoals bepaalde beperkingen of aanpassingen in activiteiten. Ook bieden ze emotionele ondersteuning en helpen je omgaan met eventuele angsten of zorgen die gepaard gaan met het dragen van een ICD.

 

                + Pacemaker poli

Na de implantatie van een pacemaker is het nodig dat een pacemakertechnicus regelmatig controleert of de pacemaker correct functioneert of instellingen aanpast moeten worden. Deze controles vinden meestal plaats op de afdeling Pacemakers of een vergelijkbare gespecialiseerde afdeling.

Tijdens de controle gebruikt de pacemakertechnicus een apparaat dat van buitenaf communiceert met de pacemaker, om gegevens uit te lezen en eventuele aanpassingen te maken. Dit gebeurt meestal via draadloze technologie, waardoor er geen directe fysieke verbinding met de pacemaker nodig is.

Tijdens de controle beoordeelt de pacemakertechnicus verschillende parameters en gegevens, zoals de batterijstatus, het aantal en de aard van de stimulatiesignalen, hartritmepatronen en eventuele storingen. Ook worden instellingen van de pacemaker aangepast om ervoor te zorgen dat deze optimaal functioneert volgens op jouw behoeften.

Hartrevalidatie

Als er bij jou een hartziekte is geconstateerd kun je psychische of lichamelijke problemen ervaren wanneer je thuis komt na de ziekenhuisopname. Het kan zijn dat je het vertrouwen in je lichaam bent verloren en je te maken krijgt met angsten. Tijdens de hartrevalidatie kunnen we je helpen om de balans terug te vinden.

 

De hartrevalidatieconsulent neemt de tijd om naar je verhaal te luisteren en geeft uitleg en advies. Afhankelijk van jouw behoeften kun je in contact worden gebracht met de fysiotherapeut en de medisch psycholoog. Het doel van hartrevalidatie is om je terug te laten keren naar het niveau van functioneren dat je had voordat je de hartziekte kreeg. Samen stellen we doelen op om dit niveau te bereiken.

Ter ondersteuning wordt er binnen de hartrevalidatie een programma aangeboden dat bestaat uit drie modules:

 1. Informatiemodule:
  Deze module omvat advies en leefregels om je te helpen om je hartziekte beter te begrijpen en te leren hoe je ermee kunt omgaan. Hier krijg je informatie over jouw aandoening, medicatie, risicofactoren en hoe je gezonde leefgewoonten kunt aannemen.
 2. Fitmodule:
  Deze module omvat fysiotherapie om je fysieke conditie te verbeteren en je hart te versterken. Het omvat aangepaste oefeningen en begeleiding om je te helpen je conditie op te bouwen en je lichaam sterker te maken.
 3. PEP-Module:
  Deze module biedt psychologische ondersteuning om je te helpen omgaan met de emotionele en psychische aspecten van je hartziekte. Het kan je helpen bij het omgaan van angsten, stress en veranderingen in je leven. Dit kan bestaan uit gesprekken met een psycholoog of andere vormen van psychologische begeleiding.

 

Meer informatie

dr. W.H. Aarnoudse

Interventiecardioloog

Naast dotteren ligt mijn interesse bij de opleiding van cardiologen en andere artsen. Mijn specifieke interesse ligt bij de chronische - en acute kransslagader aandoeningen.

A. Algin

Interventiecardioloog

Interventiecardioloog gedreven door de ambitie om patiënten goed te helpen op basis van wederzijds vertrouwen.

H. van Daelen

Verpleegkundig specialist Cardiologie i.o.

Als verpleegkundig specialist in opleiding is mijn doel om patiëntgerichte zorg te leveren en altijd oog te hebben voor de belangen van de patiënt.

E. van Dijk

Interventiecardioloog

Het is voor mensen erg beangstigend om het ‘aan het hart’ te hebben. Aan ons de taak om ze hier met een goede uitleg en behandeling in te begeleiden.

J. Halim

Interventiecardioloog

Goede communicatie, persoonlijke aandacht, kennis en kunde zijn voor mij essentieel in de behandeling van patiënten.

K. Hamraoui

Cardioloog

Het interessante aan mijn specialisme is dat ik naast de poli-werkzaamheden ook met mijn handen bezig kan zijn

dr. W.R.M. Hermans

Cardioloog

“Ik ben algemeen cardioloog met een speciale interesse in echocardiografie, CT en geneesmiddelenonderzoek”

M.S. Hulsbergen-Zwarts

Cardioloog

Mijn ambitie is om mijn kennis en vaardigheden over de invloed van leefstijl verder uit te breiden, om optimaal advies te kunnen geven aan mijn patiënten en collega’s.

T. van der Kley

Cardioloog

G.R. van Leeuwen

Cardioloog

Y. van der Linden-Foolen

Cardioloog

dr. M. Magro

Interventiecardioloog

Sinds 2013 ben ik werkzaam bij het ETZ.

N.A van der Meer

Cardioloog

Hoe geef je iemand inzicht in de oorzaak van zijn of haar hartklachten en wat is de beste strategie om ze te verhelpen, voorkomen of hiermee om te gaan.

dr. P.S. Monraats

Cardioloog

Een cardioloog kan veel betekenen voor de patiënt. Met medicatie kun je een heel eind komen, maar denk ook aan dotteren of een pacemaker.

dr. H.J. Muntinga

Cardioloog

Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in diagnostiek en behandeling van hartritmestoornissen, zoals met behulp van pacemakers en ICD's.

M. Ozmen

Cardioloog

A.C.B. (Arjen) Pronk

Cardioloog

De combinatie van het werken op de polikliniek, het verrichten van pacemakerimplantaties en het behandelen van patiënten op de SEH, zorgt voor de nodige afwisseling in mijn vak als cardioloog.

dr. B.M. Szabó

Cardioloog

Het hart is een onderdeel van het geheel; je kunt het niet los zien.

R.N. de Visser

Cardioloog

Alisia van Weert

Diëtist

Cardiologie, Urologie, Gynaecologie

prof. dr. J.W.M.G. Widdershoven

Cardioloog

Een vrouwenhart ontwikkelt zich om en nabij de menopauze heel anders dan het hart van een man. Dit geeft andere klachten en ziektebeelden.

M.H.M. Winkens

Interventiecardioloog

Dotteren is mijn expertise. Ook niet-invasieve afbeeldingen van kransslagvaten door middel van cardiale CT is een passie. Op dit gebied geef ik wereldwijd opleiding aan cardiologen en radiologen.

W. Wonnink

Echocardiografie arts

Ik zit soms hele dagen achter de monitor naar het hart te kijken. Hierdoor ken ik mensen van binnen beter dan van buiten.