Verpleegafdeling Cardiologie

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 53 76
Bezoektijden
13:30-20:00
Route
Etage F, Kamer 17 t/m 28

ETZ TweeSteden
Direct nummer
6A: ​(013) 221 53 76, 6B: (013) 221 53 67
Bezoektijden
14.00 - 20.00 uur
Route
6A/6B

Op zowel locatie ETZ TweeSteden als op locatie ETZ Elisabeth vind je verpleegafdelingen Cardiologie. De verpleegafdeling Cardiologie op locatie TweeSteden is onderverdeeld in CCU (5A), kliniek 1 (6A) en kliniek 2 (6B). De gemoderniseerde afdelingen hebben in totaal 52 bedden. Op de verpleegafdeling zijn een-, twee- en vierpersoonskamers aanwezig. Al naar gelang de ernst van de aandoening kiest de verpleging een kamer.

Op afdeling Hartbewaking (CCU) worden patiënten intensief bewaakt. Het is een intensieve zorgafdeling waar mensen, met een aansluiting aan een monitor en uitgebreide controles van vitale functies zoals hartritme, bloeddruk, pols en ademhaling intensief bewaakt kunnen worden.

Op locatie ETZ Elisabeth vind je de verpleegafdeling Cardiologie op Etage F. Deze verpleegafdeling telt in totaal 21 bedden. Er zijn zes tot acht bedden beschikbaar voor patiënten aan telemetriebewaking en verder worden hier veelal patiënten voor dagbehandeling / kortdurende opnameduur opgenomen. Patiënten die revalideren na een operatie in het Catharina Ziekenhuis worden vaak ook opgenomen op deze afdeling.