MPU (Medisch Psychiatrische Unit)

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 33 59
Bezoektijden
ma-zo 18.30 - 20.00 uur
woe-za-zo 14.00 - 17.00 uur
Route
82

Polikliniek route 84

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 54 80
Bezoektijden
ma-zo 18.30 - 20.00 uur
woe-za-zo 14.00 - 17.00 uur
Route
99

Op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) worden mensen opgenomen met psychische klachten of een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Er vindt bij opname zo weinig mogelijk selectie plaats op leeftijd of psychiatrische problematiek. De MPU bevindt zich op locaties ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden.

In het ETZ voldoen beide MPU's voor 100% aan de veldnormen, gesteld door de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

Opname

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) is er voor crisissituaties, observatie, diagnostiek en kortdurende behandeling. Daarom duurt een opname zo lang als nodig, maar niet langer dan noodzakelijk. De MPU heeft 24 bedden en een aantal plaatsen voor dagbehandeling.

Voor dagbehandeling kan gekozen worden ter voorkoming van een opname. Ook kan indien dit noodzakelijk of gewenst is, in overleg met de behandelaar de opname met dagbehandeling afgebouwd worden.

Voor opname kun je bellen met het secretariaat van de zorgeenheid Psychiatrie op (013) 221 03 50.

Behandeling

Bij de opname krijg je een psychiater als hoofdbehandelaar aangewezen. De psychiater geeft samen met de afdelingsarts en het team van de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) jouw psychiatrische behandeling vorm. Uitgangspunt vormt het behandelplan, dat de psychiater in samenspraak met jou in het opnamegesprek opstelt. Medebehandeling door een medisch specialist van een andere afdeling in het ETZ is mogelijk.

Op de MPU wordt bij de behandeling oplossingsgericht gewerkt, zowel in groepsverband als individueel. Dat betekent dat er meer nadruk wordt gelegd op de oplossing dan op het probleem. Samen met jou schetsen we je gewenste toekomst en ga je, met de hulp van het team, naar deze situatie toewerken.

Therapie

Je krijgt een verpleegkundig mentor, die jou ondersteunt in het werken aan oplossingen. Therapievormen zijn onder andere: gesprekstherapie, creatieve therapie, bewegingstherapie, runningtherapie en activiteitenbegeleiding.

H.J.H. Kuijpers

Psychiater

Toegankelijke psychiatrische zorg in het ETZ in nauwe samenwerking met ketenpartners, en met blik op de gehele mens

C.P.M. Veth

(Ouderen-) psychiater

Ik ben een psychiater met affiniteit voor ouderen, consultatieve psychiatrie en wetenschappelijk onderzoek.

D.W. de Knijff

Psychiater

Gespecialiseerd in behandeling depressie en bipolaire stoornis. Biologische behandelmethoden, inzichtgevende gesprekstherapie.

M.P. Roobol

Psychiater

Psychiater met affiniteit voor (klinische) ziekenhuispsychiatrie, neuropsychiatrie en somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK).

I. Ritmeijer

Gezondheidszorgpsycholoog

Ik ben werkzaam op de afdeling psychiatrie, voornamelijk betrokken bij behandeling van trauma’s en angst-/stemmingsstoornissen

D. de Leest

Psychiater

Psychiater met affiniteit voor acute psychiatrie, ziekenhuispsychiatrie, niet aangeboren hersenletsel / neuropsychiatrie