Tweedaagse dagbehandeling bij Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK-2) – groep

Snel naar

Laatste update 05 mei 2024

De ALK-2 is gericht op mensen met lichamelijke klachten die minstens enkele weken duren en het functioneren beperken of lijdensdruk veroorzaken.  Je kunt denken aan onder meer chronische pijn- of vermoeidheidsklachten, uitvalsverschijnselen en prikkelbare darmklachten. De klachten kunnen verschillende gebieden van je functioneren negatief beïnvloeden. De tweedaagse ALK-behandeling kan helpen om deze last te verminderen en vanuit een ander kader naar je klachten te kijken.

Wat gebeurt er in de ALK-2?

ALK kan veel negatieve gevolgen hebben voor je dagelijks leven, psychisch/emotioneel welbevinden en sociale contacten. Die gevolgen kunnen door de spanningen die ze geven het herstel van je klachten in de weg staan. In de behandeling is er veel aandacht voor deze negatieve gevolgen van je klachten en hoe deze veranderd kunnen worden om je klachten te verminderen.

Daarnaast hangen de klachten vaak samen met verschillende stressoren en kunnen ook heftige gebeurtenissen, recent of van vroeger, een rol spelen. Ook hier is aandacht voor in het programma. De ALK-2 is bedoeld voor mensen die meer profiteren van een intensievere behandelingen en in staat zijn om twee dagen per week zelfstandig naar de behandeling te komen.

In het programma wordt voor iedere deelnemer een ‘dominant interpersoonlijk patroon beschreven’: hoe je jezelf ziet in contact met anderen, hoe de ander daarin past, welke emoties daarbij komen kijken, en wat je in dit patroon anders zou willen. Ook interacties in de groep en groepsdynamiek zijn belangrijke elementen waar aandacht aan wordt besteed.

Programma tweedaagse ALK-behandeling

In het begin van de behandeling formuleer je groepsgewijs je persoonlijke doelen. Deze staan daarna centraal voor jou. Er is een vast tweedaags programma, bestaande uit de volgende onderdelen:

 • Psychotherapie;
 • Sociotherapie;
 • Muziek therapie;
 • Psychomotore therapie;
 • Bewegings- en fysiotherapie;
 • Individuele gesprekken (niet wekelijks);
 • Systeemtherapie op indicatie;
 • Consult bij de psychiater op indicatie.

Duur behandeling

 • duur: 2 cycli van 13 weken
 • 2 dagen per week
 • drie of vier onderdelen per dag, elk 90 minuten
 • pauzes met koffie, thee en lunch;
 • er is gelegenheid om tussendoor te rusten.

Nabehandeling

In sommige gevallen is er een nabehandeling nodig. Inzien dit het geval is, wordt er een aanbod op maat gedaan