Intensive Care (IC)

Snel naar

Laatste update 29 mei 2024

Het medisch specialisme Intensive Care (ook wel IC) richt zich op het verplegen en bewaken van ernstig zieke patiënten. Indien nodig wordt bij deze patiënten gezorgd voor het tijdelijk ondersteunen of overnemen van één of meer vitale orgaanfuncties. De IC verzorgt zowel geplande opnames als spoedopnames. Zowel locatie ETZ Elisabeth als locatie ETZ TweeSteden beschikken over een Intensive Care.

 • De juiste bewaking

  De IC is voorzien van geavanceerde apparatuur zoals bewakingsmonitoren, beademingsmachines en nierdialyse-apparatuur. Op de IC worden patiënten met zeer uiteenlopende ziektebeelden uit vrijwel alle specialismen opgenomen. De IC van ETZ TweeSteden beschikt over elf bedden. De IC van ETZ Elisabeth heeft 34bedden, verdeeld over vier units.

 • Geplande opname

  Op de IC vinden geplande opnamen en spoedopnamen plaats. Bij een geplande opname bestaat de mogelijkheid om, voor de ingreep, via de verpleegafdeling een bezoek te brengen aan de afdeling intensive Care. Ook krijg je, minimaal één dag van tevoren, een gesprek met een verpleegkundige.

  Na je operatie verblijf je enige tijd op de uitslaapkamer. Nadat je ontwaakt uit je narcose, ga je naar de IC-afdeling. Op deze afdeling wordt je zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige verzorgd. Familie, partner, en kennissen kunnen bij deze verpleegkundige terecht met hun vragen.

 • Spoedopname

  De meeste opnames op de IC zijn niet gepland. Dan word je met spoed opgenomen. Vaak is er direct een medische behandeling nodig en moet je aangesloten worden op bewakingsapparatuur. Omdat dit wat tijd vraagt, vraagt de verpleegkundige aan de familie om in de wachtkamer te wachten. Daarna legt een arts of verpleegkundige aan de familie uitl wat er met jou is gebeurd en hoe op dit moment jouw gezondheidstoestand is. Er wordt samen met de familie één vast contactpersoon bepaald.

 • Belangrijk bij een bezoek

  Op de IC leven we een paar regels na om het herstel en de rust van onze patiënten te bevorderen. Zo mogen er tijdens het bezoekuur per patiënt maximaal twee bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn. De overige bezoekers kunnen plaatsnemen in de wachtruimte. Bezoek van kinderen jonger dan 14 jaar vindt plaats in overleg met de verpleging. Daarnaast zijn er, vanwege hygiëneregels, geen bloemen en planten toegestaan op de IC. Bij sommige patiënten zijn extra (hygiëne)maatregelen van toepassing. Onze verpleegkundigen informeren je hierover . Belangrijk op de IC is dat het belang van de patiënt altijd voorop staat.

 • Faciliteiten voor bezoekers

  Een opname op de IC is vaak zowel voor jou als voor je naasten een ingrijpende periode. Daarom biedt ons ziekenhuis allerlei mogelijkheden om zo dicht mogelijk bij een familielid of naaste te zijn. Wanneer het vanwege de gezondheidstoestand van je naaste nodig is om ook ’s nachts dicht in de buurt te zijn, kun je logeren in een van onze familiekamers. Deze kamers zijn op de afdeling aanwezig en voorzien van alle gemakken. Naast de familiekamers is er ook een bezoekersruimte. De bezoekersruimte is voorzien van diverse faciliteiten.

  Met je kind naar de IC

  Dit filmpje laat zien hoe het bezoek van een kind aan (een bekende op) de Intensive Care in zijn werk gaat.

 • Goede nazorg

  Een opname op de IC is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel de patiënt als familie en naasten van de patiënt. Daarom is een nazorggesprek altijd mogelijk. Dit gesprek vindt samen met een verpleegkundige en medisch specialist plaats op de IC.

 • Wie kom je tegen?

  Op de IC werken diverse zorgprofessionals – zie ook de tab ‘Zorgteam’ hieronder

  Intensivisten

  Onze intensivisten zijn verantwoordelijk voor de patiënten op de IC. Intensivisten zijn medisch specialisten met een specialisatie in de behandeling van patiënten op de IC-afdeling. Deze arts overlegt met alle andere specialisten om zo tot de allerbeste kwaliteit van zorg te komen.

  Specialistisch Verpleegkundigen

  Op de IC werken verschillende gespecialiseerde verpleegkundigen. Een ventilation practitioner is specialistisch IC-verpleegkundige op het gebied van ademhaling en beademing. Een circulation practitioner is specialist op gebied van hart- en bloedcirculatie. Een renal practitioner is gespecialiseerd in nierfunctie, nierfalen en dialyse (niervervangende therapie). Tot slot is er een neural practitioner. Zij is gespecialiseerd in aandoeningen van neurologische/neurochirurgische aard.

  arts-assistenten, physician assistants en IC-verpleegkundigen

  Naast artsen kun je op de IC ook te maken krijgen met andere disciplines zoals arts-assistenten, physician assistants en Highcare/Intensive Care verpleegkundigen. Arts-assistenten zijn artsen die zich specialiseren na het behalen van hun artsexamen. Ze werken als zaalarts onder supervisie van de intensivist en werken exclusief voor de Intensive Care. Physician assistants zijn professionals die bevoegd zijn om geneeskunde uit te oefenen onder supervisie van een arts. Een HC/IC-verpleegkundige neemt de bewaking en zorg van patiënten voor zijn of haar rekening.

  Samenwerking met overige disciplines

  De IC werkt continu samen met vele disciplines, zoals een diëtist, fysiotherapeutneurochirurgen, chirurgen, neurologen en internisten.

Afdelingen

Zorgteam

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
IC 1: (013) 221 38 10,
IC 2: (013) 221 38 20,
IC 3: (013) 221 38 30,
IC 4: (013) 221 38 40

Bezoektijden
ma t/m zo 14.30-15.30 uur en 19.00-20.00 uur

Route
63

Voor onze bezoektijden:
www.etz.nl/bezoektijden

ETZ TweeSteden

Direct nummer
(013) 221 54 19

Bezoektijden
ma t/m zo 14.30-15.30 uur en 19.00-20.00 uur

Route
1C

Op locatie ETZ TweeSteden zijn er op dit moment 2 IC-bedden. Er is ook een CCU. Zie voor de bezoektijden:
www.etz.nl/bezoektijden

Pagina delen?