A.J.C. Rokx
Anesthesioloog-intensivist

Snel naar

Over mij

Als intensivist kan ik met verpleegkundigen, collegae en medebehandelaars het verschil maken tussen leven en dood, zeker op het moment van de hoogste nood. Het is fijn dat ik met mijn team écht iets kan betekenen voor erg zieke mensen. Deze specialisatie raakt alle basisgebieden van de geneeskundige zorg, zoals fysiologie, farmacie en anatomie. Het geeft een kick als een patiënt die er slecht aan toe was, je komt bedanken omdat hij of zij het dankzij het team gered heeft. Daar doe je het voor!

Afwegingen

Ook al kan ik een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel en een toekomst van een patiënt, er zit wel direct een opgave aan vast: technisch kan heel veel, maar hoe ver wil je gaan? Het is mijn taak als intensivist om mensen eerlijk het complete verhaal te vertellen.

Er zit dagelijks een spanningsveld tussen wat technisch en theoretisch mogelijk is, versus de mogelijke toekomst die naarmate de behandelingen doorgaan steeds realistischer wordt. Soms is gezien de situatie het investeren in een goed waardig afscheid de beste optie. Ethische afwegingen horen bij het dagelijks werk op de Intensive Care (IC). Met het behandelteam (inclusief de medebehandelaars) maken we dagelijks de afweging welke behandelingen nog in het belang van de patiënt zijn.

Lijdensweg voorkomen

Als arts ga je voor het leven, maar onze taak is tevens om een zinloze behandeling die alleen maar een lijdensweg aanwijst te voorkomen. Het belang van de patiënt staat hierin centraal, heeft hij/zij in een goed moment en betere conditie al een keer aangegeven naar dierbaren en/of behandelend artsen wat een minimale kwaliteit van leven voor betreffende persoon betekent.

Een voorbeeld hiervan kan zijn dat de patiënt duidelijk heeft aangegeven een bepaalde uitkomst als onacceptabel te ervaren, bijvoorbeeld een levenslang verblijf en zorgafhankelijkheid in een verpleeghuis. Deze autonome wens wordt meenomen en gewogen tijdens de dagelijkse visites en het dagelijkse multidisciplinaire overleg.

TRM simulatie

Ik vind het een uitdaging en een persoonlijke levensmissie om jonge dokters en verpleegkundigen op te leiden. Verder ben ik actief in TRM simulatietraining. Het doel van Team Resource Management is om tot een maximale teamprestatie te komen, door onder andere de communicatie binnen het team te optimaliseren en de individuele rollen goed te trainen. Dit alles in het belang van goede optimale patiëntenzorg door goed getrainde professionals die zeer frequent hun eigen vaardigheden en kennis bijwerken en verbeteren.

Het geeft voldoening en tevredenheid als professionals een breder fundament en bagage krijgen door hun werkzaamheden op de IC van het ETZ te zien groeien, waarvan men vervolgens levenslang plezier en profijt heeft.

BIG-registratie: 79049111601

Aandachtsgebieden

 • Simulatietrainingen en TRM,
 • instructeurschap voor de FCCS,
 • MedicALS en AHLS.

Studie & opleiding

 • 1992-1998 Opleiding Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Limburg (Maastricht University)
 • 1998-2003 werkzaam op de IC en onderzoek in Maastricht, Heerlen en Breda
 • 2003-2008 specialisatie tot anesthesioloog en intensivist in het VU medische centrum Amsterdam
 • 2009-heden werkzaam als anesthesioloog-intensivist in het ETZ 

Onderzoek & publicaties

Bekijk de publicaties op de website van Pubmed.

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)
 • European Society of Anesthesiology (ESA)
 • Dutch Society for Simulation in Health Care (DSSH)
 • Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO)