M. Verheijen
Internist - intensivist

Snel naar

Over mij

Mijn beroep als internist-intensivist is complex, technisch en breed. Het is belangrijk om veel kennis en vaardigheden te bezitten van andere specialismen, want op de intensive care kom ik van alles tegen. Dat vraagt ook om een intensieve samenwerking met collega’s om patiënten beter te maken of te begeleiden. Ik heb zo’n beetje contact met alle specialisten uit het ziekenhuis. Zij zijn per slot van rekening toeleverancier van de patiënt die ik op de ic tref. Communicatie binnen mijn vak is dus van groot belang. De betreffende specialist blijft betrokken bij de patiënt die wij behandelen.

Vertrouwensband

Alle patiënten die ik hier tegenkom, zijn passanten. Al is het vaak kortdurend, het contact is meestal intensief.  Het is de kunst snel een vertrouwensband op te bouwen met de patiënt en de familie. Dit is belangrijk om samen goede besluiten te nemen over wat wel of niet zinvol is. 

Brug tussen ict en zorg

Ik werk 60% op de ic. De overige 40% richt ik me op mijn neventaak ‘automatisering’. Ik ben digitale dokter voor het ziekenhuis: de brug tussen ict en de zorg. Dat betekent dat ik o.a. medeverantwoordelijk ben voor het Elektronische Patiënten Dossier:

BIG-registratie: 89048192301