Spoedeisende Hulp

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 00 00
Openingstijden
24 uur per dag
7 dagen per week
Route
Ingang Spoedeisende Hulp

ETZ TweeSteden
Openingstijden
vanaf 27 mei 2019:
GESLOTEN

Eerste Hart Hulp
24 uur per dag
7 dagen per week
(013) 221 52 15
Route
Voormalige ingang Spoedeisende Hulp

Heb je acuut zorg nodig? Onze artsen staan dag en nacht voor jou klaar op de Spoedeisende Hulp (SEH). Wij richten ons op de eerste opvang, onderzoeken en behandeling van patiënten die acuut medische zorg nodig hebben. Het ETZ biedt spoedeisende hulpverlening aan op locatie ETZ Elisabeth. Op de locaties ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk is géén Spoedeisende Hulp.

De moderne Spoedeisende Hulp levert hoogwaardige acute zorg. Op onze afdeling Spoedeisende Hulp behandelen we jaarlijks 60.000 patiënten. Vooral mensen die net een ongeval hebben gehad of acuut ziek zijn geworden, komen naar de SEH. Ze zijn vaak erg geschrokken en willen zo snel mogelijk geholpen worden. Onze vakbekwame en betrokken zorgprofessionals bieden graag hulp.

Wie helpen wij?

Op de Spoedeisende Hulp komen patiënten:

 • van alle leeftijden
 • met allerlei symptomen, klachten en letsels bij wie nog geen diagnose is gesteld
 • die door de huisarts of huisartsenpost zijn verwezen
 • die door andere ziekenhuizen of instellingen zijn verwezen
 • die door de ambulance worden gebracht
Gang van zaken

Als je naar de Spoedeisende Hulp komt, meld je dan bij binnenkomst eerst aan de balie. Daar vragen wij jou naar de reden van je komst. Vervolgens schrijven we je in, daar is een geldig legitimatiebewijs voor nodig. Ook willen we graag weten of je in de afgelopen maanden opgenomen of behandeld bent geweest in een buitenlands ziekenhuis.

Na je inschrijving beoordeelt een verpleegkundige de ernst van jouw zorgvraag en start vaak al met onderzoek (bloedprikken en meten van hartslag, bloeddruk en temperatuur). Zo stelt hij of zij vast hoe snel jij geholpen moet worden. Dit noemen we ‘werken volgens triage’. Afhankelijk van de ernst van de zorgvraag verwijzen wij je direct naar een behandelkamer of vragen wij je plaats te nemen in de wachtkamer.

Uitleg kleurcodes en urgentiecategorie triage:

 • Rood = acuut
  Geen wachttijd, je krijgt meteen hulp.

 • Oranje = Zeer urgent
  Het streven is dat een arts je binnen tien minuten helpt.

 • Geel = Dringend
  Het streven is dat een arts je binnen een uur helpt. Bij drukte kan dat langer duren.

 • Groen = Standaard
  Het streven is dat een arts je binnen twee uur helpt. Bij drukte kan dat langer duren.

 • Blauw = Niet urgent
  Het streven is dat een arts je binnen vier uur helpt.

Wanneer je aan de beurt bent, haalt de verpleegkundige je op in de wachtkamer en brengt je naar een behandelkamer. Je krijgt de gelegenheid om je klachten en vragen te bespreken en als dit nog niet bij de triage gebeurd is, neemt de verpleegkundige bloed af of controleert je hartslag, bloeddruk en temperatuur. Daarna komt de arts bij jou kijken. De arts vraagt je nogmaals uitgebreid naar jouw klachten, zodat we een volledig beeld hebben en jou het beste kunnen helpen. Daarna doet de arts een lichamelijk onderzoek. Soms zijn dan nog aanvullende onderzoeken nodig.

Wachttijden

Wij doen er alles aan om lange wachttijden te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat je in de wachtkamer of behandelkamer enige tijd moet wachten omdat:

 • patiënten met een ernstige zorgvraag voorrang krijgen
 • bloedonderzoek op het laboratorium wordt uitgevoerd
 • een röntgenfoto gemaakt moet worden
 • overleg met een andere specialist nodig is
 • meerdere specialismen bij jouw zorgvraag betrokken zijn
 • aanvullende onderzoeken nodig zijn
 • Andere patiënten door een andere specialist geholpen worden. Je wordt geholpen door de specialist die deskundige is over jouw aandoening.

Afhankelijk van de ernst van jouw aandoening word je eerder of later behandeld dan andere patiënten. Het is de taak van de arts om ernstige spoedgevallen en levensbedreigende aandoeningen te laten voorgaan. We vragen jouw begrip hiervoor. Als je tijdens het wachten extra pijn of klachten krijgt, meld dit dan aan de balie. Om de wachttijd te verzachten, is de wachtkamer voorzien van een digitale leestafel. Bovendien is er draadloos internet beschikbaar.

Naar huis of in het ziekenhuis blijven?

Gelukkig kunnen veel patiënten na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp weer naar huis. De behandelend arts schrijft een brief voor jouw huisarts, zodat hij of zij op de hoogte is van het bezoek aan de Spoedeisende Hulp. Krijg je weer klachten? Naam dan contact op met je huisarts. Het kan ook zijn dat je een nieuwe afspraak krijgt voor controle en behandeling op de polikliniek. Onze medewerkers plannen dan samen met jou een afspraak.

Het kan ook gebeuren dat de arts jou voor verder onderzoek en behandeling wil opnemen op een van de verpleegafdelingen van het ziekenhuis.

Naar de Spoedeisende Hulp of de huisarts?

Is de situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisarts(enpost) vallen onder jouw basisverzekering. Hiervoor hoef je geen eigen risico te betalen. Tijdens kantooruren neem je contact op met je eigen huisarts. Buiten kantooruren kun je contact opnemen met de huisartsenpost. De huisartsenpost Midden-Brabant is te bereiken via telefoonnummer 085-5360300. Als het nodig is, verwijst de huisarts je naar de Spoedeisende Hulp.

Bezoek je de Spoedeisende Hulp? Dan vallen de kosten onder jouw eigen risico. Ook als je via de huisartsenpost wordt doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp voor onderzoek of behandeling. Is de rekening hoger dan je eigen risico, dan krijg je die extra kosten vergoed, ook als jouw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft.

Kinderen op de Spoedeisende Hulp

Kinderen krijgen op de Spoedeisende Hulp meestal voorrang als de ernst even groot is als die van een volwassene. Kinderen reageren anders dan volwassenen op een bezoek aan het ziekenhuis. Onze zorgprofessionals worden daarom naast de gebruikelijke scholingen ook voortdurend getraind in het omgaan met en behandelen van kinderen op de Spoedeisende Hulp.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Alle kinderen die op de Spoedeisende Hulp komen, worden nagekeken volgens een landelijk protocol. Het protocol volgt de regels van de Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Artsen en verpleegkundigen kijken dus niet alleen naar het letsel, maar ook naar de veiligheid en het welbevinden van het kind.

Zorgteam

Bij de Spoedeisende Hulp werken verpleegkundigen, SEH-artsen, SEH-verpleegkundigen, doktersassistenten en receptionisten. ZIJ werken nauw samen met de diverse specialismen in het ziekenhuis. In totaal werken zo'n 125 enthousiaste en betrokken medewerkers op de Spoedeisende Hulp.

R.G.A. Ambrosius

SEH-arts

Ondanks dat een patiënt maar korte tijd op de SEH verblijft, kun je vaak veel voor hem of haar betekenen.

S.M. Baas

SEH-arts

Het is voor een patiënt indrukwekkend om de SEH te bezoeken. Aan mij en mijn collega’s om patiënten goed op te vangen en goede zorg en begeleiding te bieden.

T.M. Bodifee

SEH-arts

Ik merk iedere dag dat ik echt een verschil kan maken voor acuut zieke patiënten. Hun dankbaarheid is mijn grootste drijfveer.

Drs. I.S. Dingjan

SEH-arts

Acute zorg is mijn passie, maar voor veel patiënten en familie een nachtmerrie. Aan mij de uitdaging om daar samen zo goed mogelijk doorheen te komen

B.W.P.M. Drinkwaard

SEH-arts

Hoe groot of klein de klacht ook is, elke patiënt wordt serieus genomen en gehoord

I. van Ek

SEH-arts

S.M. Folkersma

SEH-arts

Hoe hectisch het ook is, ik maak toch tijd voor de mens achter de patiënt.

M.A.A. van Hooft

SEH-arts

In alle hectiek vind ik het belangrijk te luisteren naar de patiënt, want die vertelt je vaak de diagnose.

E.E.A.J. van de Loo

SEH-arts

H. van de Pas

SEH-arts

J.J.M. Planje

SEH-arts

Naast ‘het medische’ hebben we vooral aandacht voor de mens achter de patiënt. Een klein gebaar kan soms zo veel betekenen!

M. Schaap

SEH-arts

Op de SEH maak je op een vervelend moment in het leven kennis met de patiënt. Toch maak je in een korte tijd een verschil voor mensen.

M.J. Spekschoor

SEH-arts

Wij kunnen met het SEH-team in korte tijd veel voor een patiënt betekenen. Het is ons streven om ze binnen afzienbare tijd perfecte zorg te bieden.

L. de Vos-Schuilenga

SEH-arts

Op de Spoedeisende Hulp kom je van alles tegen: van een gekneusde enkel tot een reanimatie. Het is een uitdaging om iedereen op tijd te zien en naar de juiste plek te verwijzen.

drs. S. Wittens-Schouten

SEH-arts

Wij kunnen veel resultaat halen in een hele korte tijd.