M.J. Spekschoor
SEH-arts

Snel naar

Over mij

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) krijgen we altijd ongeplande bezoeken van mensen die hier liever niet komen. Ons team staat iedere dag klaar om patiënten binnen afzienbare tijd goede zorg te geven. Het is mijn streven dat mensen tevreden en gerustgesteld de SEH verlaten op de dag die voor hen zo hectisch was. Als wij het hier goed doen, hebben ze een vliegende start voor het (medische) vervolg.

Heftige periode

Op de SEH is het vaak hectisch: het SEH-team weet aan het begin van de dag nooit wat ze kan verwachten. Per uur nemen we hier veel beslissingen, dat is een uitdaging. Ondanks de bliksembezoeken, merk ik dat we in een heftige periode tóch een intensieve band kunnen opbouwen met de patiënt. Regelmatig zoek ik casuïstiek terug om te ontdekken hoe het met een patiënt verder is gegaan.

Werkzaam op 2 locaties

Ik werk sinds 2007 in dit grote, ambitieuze en fijne ziekenhuis, zowel op locatie ETZ TweeSteden als locatie ETZ Elisabeth. We werken op de SEH met arts-assistenten en co-assistenten die door de vakgroep begeleid en opgeleid worden. Ik draag hier graag mijn steentje aan bij.

BIG-registratie: 19062582401

Aandachtsgebieden

  • Kwaliteit en Veiligheid (o.a. werkgroep veilig kind, werkgroep meldingen incidenten patiëntenzorg, verrichten van SIRE-onderzoeken bij incidenten in de patiëntenzorg)
  • Sedatie van volwassenen en kinderen bij pijnlijke verrichtingen op de SEH
  • Multitrauma-opvang
  • Cardiologie 

Studie & opleiding

  • 1997 – 2004 Geneeskunde studie St Radboud Universiteit Nijmegen
  • 2004 – 2008 Arts assistent niet in opleiding in Gelre Ziekenhuizen locatie Zutphen en ETZ
  • 2008 – 2011 Opleiding SEH-artsKNMG ETZ

Onderzoek & publicaties

Laatste 5 jaar:

  • 2015      Increased d-dimer cut-off level in diagnosing pulmonary embolism in emergency department patients. Multicenter retrospective study. Abstract accepted Eighth Dutch North Sea Emergency Medicine Conference. M. van Dongen, K. Zaszlos, M. Spekschoor
  • 2014      Onderzoeker locatie TweeSteden Ziekenhuis FAMOUS-I studie (Flash Mob study on CR time)
  • 2013      Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Diagnose in beeld: “Een corpus alienum in de luchtwegen”. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5257. S. Stoffelen, M. Spekschoor

Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen