Reumatologie

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 03 80
Route
24

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 03 80
Route
Poligebouw, Wachtruimte 1

ETZ Waalwijk
Direct nummer
(013) 221 03 80
Route
29

Het medisch specialisme Reumatologie richt zich op reumatische aandoeningen. Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen, die niet door een ongeval zijn ontstaan. We kunnen deze aandoeningen grofweg opdelen in de volgende groepen:

  • gewrichtsontstekingen
  • auto-immuunziekten
  • degeneratieve gewrichtsafwijkingen
  • niet-traumatische algemene of lokale pijn in het bewegingsapparaat
  • stofwisselingsziekten die leiden tot afwijkingen in gewricht of bot.

Een reumatoloog is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van aandoeningen waarbij gewrichten, botten of spieren betrokken zijn. Onze reumatologen behandelen patiënten van alle leeftijden en hebben elk hun eigen aandachtsgebied. Het specialisme Reumatologie is gevestigd op ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk.

Reuma

In Nederland hebben bijna twee miljoen mensen een vorm van reuma. Zij ervaren dagelijks pijn, stijfheid en vermoeidheid. De oorzaak van reuma is (nog) niet bekend. Daardoor kunnen we reuma niet genezen en zijn de meeste aandoeningen chronisch. Met een goede behandeling kunnen onze artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundig reumaconsulenten en behandelaren de klachten wel verminderen. Bij reuma kunnen goede en minder goede periodes elkaar afwisselen.

Zorgteam

In het ETZ werkt een zorgteam van diverse disciplines nauw samen om u de beste zorg te bieden.

reumatoloog

De reumatoloog is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van aandoeningen waarbij gewrichten, botten of spieren betrokken zijn. De reumatoloog ziet patiënten van alle leeftijden met:

  • gewrichtsontstekingen
  • auto-immuunziekten
  • degeneratieve gewrichtsafwijkingen
  • niet-traumatische algemene of lokale pijn in het bewegingsapparaat
  • stofwisselingsziekten die leiden tot afwijkingen in gewricht of bot

Daarnaast superviseert de reumatoloog de gespecialiseerd reumaverpleegkundige, de verpleegkundig specialist en de medisch assistenten. Naast de algemene reumatologie heeft elke reumatoloog (drs. IAAM van Echteld, drs. MAE de Kanter, drs. KMAC Luijten, dr. L.G. Schipper, dr. Weismann en dr. MJH Wijnands) een eigen aandachtsgebied.

Verpleegkundig specialist

Verpleegkundig specialisten R. van Berkel en  A. van Roij zijn ervaren verpleegkundigen met een aanvullende opleiding op academisch niveau, gericht op medisch onderzoek en behandeling van patiënten, en het ontwikkelen van vernieuwende zorgprocessen. Daarnaast is E. van Gorp op dit moment in opleiding tot verpleegkundig specialist. Zij combineren verpleegkundige en medische taken en nemen een deel van het onderzoek en de behandeling van artsen over, onder verantwoordelijkheid van een reumatoloog.

gespecialiseerd reumaVerpleegkundige

Uw reumatoloog kan u verwijzen naar een van onze gespecialiseerd reumaverpleegkundigen (Y. Bekkers, D. Boerema-EversE. van Gorp, G. de Jonge, S. Norbart en A. de Vroe). Samen met de reumatoloog, verpleegkundig specialist, fysiotherapeut en ergotherapeut maakt de verpleegkundig reumaconsulent deel uit van het multidisciplinair team.

De verpleegkundig reumaconsulent verleent diensten in aanvulling op de functie van de reumatoloog, zoals gewrichtsonderzoek. Tot het verdere takenpakket behoort onder andere het begeleiden, informeren, adviseren en instrueren van patiënten over het ziektebeeld en de behandeling. De verpleegkundig reumaconsulent kan u adviseren bij welke instanties u terecht kunt voor zaken zoals werk, wonen voorzieningen, sport en bewegen.

Medisch assistentes Reumatologie

De medisch assistentes Reumatologie ondersteunen de reumatologen, verpleegkundig specialisten en de gespecialiseerd reumaverpleegkundigen op de Polikliniek Reumatologie. Zij regelen afspraken, doen intakes met nieuwe patiënten en verrichten een aantal beperkte medische handelingen, zoals het opnemen van de bloeddruk en (het assisteren bij) het geven van injecties.

secretariaat Reumatologie

De secretaresses zijn het eerste aanspreekpunt wanneer u telefonisch contact opneemt met de Polikliniek Reumatologie. Zij regelen en plannen afspraken bij de arts, verpleegkundig specialist en/of de gespecialiseerd reumaverpleegkundige. Daarnaast voeren zij alle bijkomende secretariële werkzaamheden uit.

Overige behandelaars

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Patiënten worden geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen met behulp van oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën. Op indicatie wordt u doorverwezen voor individuele fysiotherapie of groepstherapie.
Meer over Fysiotherapie

Ergotherapeut

De polikliniek Reumatologie werkt nauw samen met ergotherapeuten van zowel het ETZ als in de regio. De ergotherapeut leert u hoe u zodanig kunt bewegen, dat u uw gewrichten zo min mogelijk belast bij uw dagelijkse activiteiten, zoals aan- en uitkleden, eten, drinken en het huishouden. Ook geeft de ergotherapeut u adviezen en informatie over hulpmiddelen en helpt u waar nodig bij het aanvragen hiervan.
Meer over Ergotherapie

Orthopedisch schoenmaker

Wanneer u voetproblemen heeft, kunnen orthopedische schoenen een oplossing bieden. Deze schoenen zijn er in verschillende uitvoeringen. Indien nodig kan uw reumatoloog of verpleegkundig specialist u een verwijzing geven voor de orthopedisch schoenmaker. Informeer zelf bij uw zorgverzekeraar wat eventueel vergoed wordt.

Podotherapeut

Podotherapeuten houden zich bezig met het diagnosticeren en behandelen van voetklachten en met klachten die voortkomen uit het niet goed functioneren van de voet. Zo kunnen bepaalde reumatische aandoeningen klachten geven, bijvoorbeeld in de knieën, heupen en/of rug omdat de voet niet meer goed functioneert. Het doel van de podotherapie is een zoveel mogelijk herstel van de functie van de voet of het optimaal benutten van de (rest)functie van de voet met zo min mogelijk beperkingen voor u. Uw arts of verpleegkundig specialist kan u verwijzen naar de podotherapeut.

Bedrijfsarts

Als u een bedrijfsarts u begeleidt, kan het zijn dat deze informatie over u wil opvragen bij uw reumatoloog of verpleegkundig specialist. Op basis van de WGBO mag de gegevensverstrekking tussen een bedrijfsarts en de huisarts of een specialist alleen plaatsvinden met toestemming van de werknemer. De werknemer geeft in de praktijk toestemming aan zijn behandelend arts door het afgeven van een schriftelijke machtiging tijdens het spreekuur van de bedrijfsarts. De verstrekking gebeurt schriftelijk.

Meer informatie

Reumatologen

Dr. S.T.A. van Bijnen

Reumatoloog

Mijn grootste uitdaging is optimale zorg bieden aan patiënten met reumatische ziekte met aandacht voor de mens achter de ziekte.

drs. I.A.A.M. van Echteld

Reumatoloog

Algemeen reumatoloog met als aandachtsgebieden jicht, spondyloartritiden, echografie en osteoporose.

drs. M.A.E. de Kanter

Reumatoloog

Elke dag probeer ik op mijn manier mijn steentje bij te dragen aan het geluk en natuurlijk de gezondheid van een ieder die te maken heeft met reumatische aandoeningen.

drs. K.M.A.C. (Remco) Luijten

Reumatoloog

Allround reumatoloog met aandachtsgebied in de systemische auto-immuunziekten met name SLE/Sjögren.

dr. L.G. Schipper

Reumatoloog

Voor mij blijft belangrijk om steeds weer samen met de patiënt een individueel behandelingsplan op te stellen, met oog voor het algeheel functioneren van de patiënt!

dr. M.J.H. (Math) Wijnands

Reumatoloog

Algemene reumatologie, osteoporose, beeldvorming binnen de reumatologie; met name echografie

Overige behandelaren

Y. (Yvonne) Bekkers

Gespecialiseerd reumaverpleegkundige

R. van Berkel

Verpleegkundig specialist Reumatologie

Early arthritis, cardiovasculaire risicofactoren bij artritis en osteoporose

D. (Diana) Boerema-Evers

Gespecialiseerd reumaverpleegkundige

E. (Esther) van Gorp

Verpleegkundig specialist i.o.

A.A.C. van Roij

Verpleegkundig specialist Reumatologie

Ik vind de persoonsgerichte zorg belangrijk waarbij samen met de patiënt zoeken naar een optimale behandeling voor mij voorop staat.

A. (Annemie) de Vroe Roothaert

Gespecialiseerd reumaverpleegkundige

Sinds 2009 werk ik als gespecialiseerd reumaverpleegkundige bij de vakgroep Reumatologie Midden-Brabant.