Intensive Care (IC)

ETZ Elisabeth
Direct nummer
IC 1: (013) 221 38 10,
IC 2: (013) 221 38 20,
IC 3: (013) 221 38 30,
IC 4: (013) 221 38 40

Bezoektijden
ma t/m zo 14.30-15.30
ma t/m zo 19.00-20.00
Route
63

Voor onze bezoektijden:
www.etz.nl/bezoektijden

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 54 19
Bezoektijden
ma t/m zo 14.30-15.30
ma t/m zo 19.00-20.00
Route
1C

Op locatie ETZ TweeSteden zijn er op dit moment 2 IC-bedden. Er is ook een CCU. Zie voor de bezoektijden:
www.etz.nl/bezoektijden

Het medisch specialisme Intensive Care (ook wel IC) richt zich op het verplegen en bewaken van ernstig zieke patiënten. Indien nodig wordt bij deze patiënten gezorgd voor het tijdelijk ondersteunen of overnemen van één of meer vitale orgaanfuncties. De IC verzorgt zowel geplande opnames als spoedopnames. Zowel ETZ Elisabeth als ETZ TweeSteden beschikken over een Intensive Care.

De juiste bewaking

De IC is voorzien van geavanceerde apparatuur zoals bewakingsmonitoren, beademingsmachines en nierdialyse-apparatuur. Op de IC worden patiënten met zeer uiteenlopende ziektebeelden uit vrijwel alle specialismen opgenomen. De IC van ETZ TweeSteden beschikt over elf bedden. De IC van ETZ Elisabeth heeft 34bedden, verdeeld over vier units.

Geplande opname

Op de IC vinden geplande opnamen en spoedopnamen plaats. Bij een geplande opname bestaat de mogelijkheid om, voor de ingreep, via de verpleegafdeling een bezoek te brengen aan de afdeling intensive Care. Ook krijg je, minimaal één dag van tevoren, een gesprek met een verpleegkundige.

Na je operatie verblijf je enige tijd op de uitslaapkamer. Nadat je ontwaakt uit je narcose, ga je naar de IC-afdeling. Op deze afdeling wordt je zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige verzorgd. Familie, partner, en kennissen kunnen bij deze verpleegkundige terecht met hun vragen.

Spoedopname

De meeste opnames op de IC zijn niet gepland. Dan word je met spoed opgenomen. Vaak is er direct een medische behandeling nodig en moet je aangesloten worden op bewakingsapparatuur. Omdat dit wat tijd vraagt, vraagt de verpleegkundige aan de familie om in de wachtkamer te wachten. Daarna legt een arts of verpleegkundige aan de familie uitl wat er met jou is gebeurd en hoe op dit moment jouw gezondheidstoestand is. Er wordt samen met de familie één vast contactpersoon bepaald.

Belangrijk bij een bezoek

Op de IC leven we een paar regels na om het herstel en de rust van onze patiënten te bevorderen. Zo mogen er tijdens het bezoekuur per patiënt maximaal twee bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn. De overige bezoekers kunnen plaatsnemen in de wachtruimte. Bezoek van kinderen jonger dan 14 jaar vindt plaats in overleg met de verpleging. Daarnaast zijn er, vanwege hygiëneregels, geen bloemen en planten toegestaan op de IC. Bij sommige patiënten zijn extra (hygiëne)maatregelen van toepassing. Onze verpleegkundigen informeren je hierover . Belangrijk op de IC is dat het belang van de patiënt altijd voorop staat.

Faciliteiten voor bezoekers

Een opname op de IC is vaak zowel voor jou als voor je naasten een ingrijpende periode. Daarom biedt ons ziekenhuis allerlei mogelijkheden om zo dicht mogelijk bij een familielid of naaste te zijn. Wanneer het vanwege de gezondheidstoestand van je naaste nodig is om ook ’s nachts dicht in de buurt te zijn, kun je logeren in een van onze familiekamers. Deze kamers zijn op de afdeling aanwezig en voorzien van alle gemakken. Naast de familiekamers is er ook een bezoekersruimte. De bezoekersruimte is voorzien van diverse faciliteiten.

Met je kind naar de IC

Dit filmpje laat zien hoe het bezoek van een kind aan (een bekende op) de Intensive Care in zijn werk gaat.

In dit gedeelte bevindt zich een video. Die is niet zichtbaar omdat de cookies (nog) niet zijn geaccepteerd. Bekijk ons cookiebeleid.

Goede nazorg

Een opname op de IC is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel de patiënt als familie en naasten van de patiënt. Daarom is een nazorggesprek altijd mogelijk. Dit gesprek vindt samen met een verpleegkundige en medisch specialist plaats op de IC.

Wie kom je tegen?

Op de IC werken diverse zorgprofessionals - zie ook de tab 'Zorgteam' hieronder

Intensivisten

Onze intensivisten zijn verantwoordelijk voor de patiënten op de IC. Intensivisten zijn medisch specialisten met een specialisatie in de behandeling van patiënten op de IC-afdeling. Deze arts overlegt met alle andere specialisten om zo tot de allerbeste kwaliteit van zorg te komen.

Specialistisch Verpleegkundigen

Op de IC werken verschillende gespecialiseerde verpleegkundigen. Een ventilation practitioner is specialistisch IC-verpleegkundige op het gebied van ademhaling en beademing. Een circulation practitioner is specialist op gebied van hart- en bloedcirculatie. Een renal practitioner is gespecialiseerd in nierfunctie, nierfalen en dialyse (niervervangende therapie). Tot slot is er een neural practitioner. Zij is gespecialiseerd in aandoeningen van neurologische/neurochirurgische aard.

arts-assistenten, physician assistants en IC-verpleegkundigen

Naast artsen kun je op de IC ook te maken krijgen met andere disciplines zoals arts-assistenten, physician assistants en Highcare/Intensive Care verpleegkundigen. Arts-assistenten zijn artsen die zich specialiseren na het behalen van hun artsexamen. Ze werken als zaalarts onder supervisie van de intensivist en werken exclusief voor de Intensive Care. Physician assistants zijn professionals die bevoegd zijn om geneeskunde uit te oefenen onder supervisie van een arts. Een HC/IC-verpleegkundige neemt de bewaking en zorg van patiënten voor zijn of haar rekening.

Samenwerking met overige disciplines

De IC werkt continu samen met vele disciplines, zoals een diëtist, fysiotherapeutneurochirurgen, chirurgen, neurologen en internisten.

R. van den Berg

Anesthesioloog-intensivist

We doen het samen, there is no ‘I’ in ‘TEAM’.

P.J. Bijlstra

Intensivist

Door een reëel verwachtingspatroon te scheppen, kan ik helpen.

G. Bosman

Anesthesioloog-intensivist

Op de Intensive Care ben ik diagnostisch bezig en ben ik bij de gehele behandeling betrokken.

E. Brands

Intensivist

D.H.C. Burger

Intensivist

Mijn vak bestaat uit snel denken, schakelen en handelen. Wat ik ook doe, alles is betekenisvol en heeft consequenties.

J.C.D. de Groot

Internist-intensivist

B.J. Kallenbach

Anesthesioloog-intensivist

Ik houd van de hectiek op de intensive care. Het is vliegensvlug keuzes maken dus dat betekent vaak parate kennis in een split second inzetten.

A.M.M. Kotsopoulos

Internist-intensivist

Goede zorg geven betekent de totale persoon behandelen.

H.A.J.M. Kuijsten

Intensivist

Tom van Logten

Physician Assistant IC

Als Physician Assistant op de Intensive Care draag ik zorg voor vitaal bedreigde patiënten en werk ik nauw samen met het multidisciplinaire team binnen het ETZ

G.A.M. van der Nat-de Pender

Intensivist

Ik tref patiënten die weken, maanden en soms jaren na een opname komen vertellen hoe het met ze gaat. Die dankbaarheid is fantastisch.

J.A.H. van Oers

Intensivist

dr. A.W. Oldenbeuving

Intensivist

A. van Olffen

Intensivist

Goede zorg in alle aspecten, zowel voor de patiënt als familie en naasten.

Joyce Verhagen - Op 't Hoog

Physician Assistant IC

Medische zorg verlenen aan vitaal bedreigde patiënten met multidisciplinaire aanpak en oog voor familieparticipatie - dat is mijn drijfveer

D. Ramnarain

Internist-Intensivist

De kwaliteit van leven van zowel patiënt als familie na een IC opname vind ik belangrijk. Iemand die op de IC gelegen heeft, moet verder kunnen met zijn leven.

A.J.C. Rokx

Anesthesioloog-intensivist

Het is mijn taak als intensivist om mensen eerlijk het complete verhaal te vertellen.

A.M.F. Rutten

Intensivist

Ik zet me elke dag in voor de beste kritische zorg. Speciale aandacht gaat uit naar de beleving van de IC-patiënt en zijn familie tijdens en na een IC-opname.

M. Verheijen

Internist - intensivist

Snel een vertrouwensband opbouwen met de patiënt en de familie is belangrijk om samen goede besluiten te nemen.

W. van den Wildenberg

Intensivist

Ik begeleid de patiënt en zijn familie in de meest angstige en kwetsbare tijd die je maar kunt meemaken. Het is erop of eronder. Soms breng ik goed nieuws, soms slecht.

R.M. Wilting

Intensivist

Op een Intensive Care liggen of als naaste op de Intensive Care komen kan heftig zijn. Ik streef er naar om duidelijkheid en veiligheid te bieden op een persoonlijke manier.

drs. ir. J.D. Workum

Intensivist, klinisch farmacoloog

Samen beter worden

Gina van Zundert

Diëtist

Intensive care, traumachirurgie, vaatchirurgie, orthopedie