Verpleegafdeling Geriatrie

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 51 04
Bezoektijden
ma-zo: 14.00 tot 15.00 uur en 18.00 tot 20.30 uur
za/zo: extra van 11.15 tot 12.00 uur.
Route
93

(013) 221 51 05

Let op: afwijkende bezoektijden in verband met Corona. Zie: www.etz.nl/bezoektijden.

Op de verpleegafdeling Geriatrie op ETZ TweeSteden komen patiënten voor een opname. Een opname is dan nodig voor de behandeling van ziekten die samenhangen met ouder worden. De meeste patiënten hebben meerdere ziektebeelden tegelijk, zoals geheugenproblemen, acute verwardheid, vallen zonder duidelijke oorzaak en infecties. De afdeling wordt ook wel de GAAZ genoemd: Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis.

Bij ouderen verloopt ziekte regelmatig anders dan bij patiënten van andere leeftijden. Vaak is er sprake van meerdere klachten en aandoeningen tegelijk en verloopt het herstel trager. De geriatrische zorg richt zich op het onderzoeken van de klachten. We kijken naar zowel lichamelijke, psychische als sociale factoren. Om deze samenhang te verduidelijken, voeren we een Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)  uit. Dat is een uitgebreid onderzoek dat de geriater doet als u voor het eerst komt. Diverse professionals vanuit verschillende disciplines zijn daarbij betrokken, denk aan de specialistisch verpleegkundige en de geriater.

Vervolgens stellen we samen met u een behandelplan op. We kijken altijd naar de best passende zorg, waarin u zelf uw vragen, wensen en behoeften kunt aangeven. De duur van de opname verschilt per patiënt en is bij de start van de opname moeilijk in te schatten. U mag naar huis (eventueel met aanvullende zorg) zodra uw medische behandeling in het ziekenhuis is afgerond.

Afdeling met antidwaalbeveiliging

De verpleegafdeling Geriatrie is een afdeling met een antidwaalbeveiliging. Dit betekent dat de afdeling een deur heeft met een cijfercode. U en uw bezoek kunnen altijd de afdeling op, maar bij het verlaten moet een cijfercode ingevoerd worden. De instructie hiervoor is te vinden op de deur. Dit doen we omdat sommige patiënten alleen onder begeleiding van familie of medewerkers van het ziekenhuis de afdeling Geriatrie mogen verlaten.

Behandelteam

Wanneer u opgenomen bent op de afdeling Geriatrie, kunt u vertrouwen op een team van verschillende gespecialiseerde medewerkers. Bij het specialisme Geriatrie werken veel zorgprofessionals, allemaal met een eigen expertise. Het behandelteam bestaat uit een geriater, zaalarts, verpleegkundige, verpleegkundig specialist, casemanager, activiteitenbegeleidster en medewerker gastteam. Andere medewerkers, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste, diëtiste, geestelijk verzorger en psycholoog worden ingeschakeld indien nodig. De geriater coördineert het zorgproces.

Fotobord

Bij de ingang van de afdeling vindt u twee fotoborden met foto’s van alle zorgmedewerkers van de verpleegafdeling Geriatrie. Onder iedere foto staat de naam van de zorgprofessional die aan het werk is. Zo weet u wie voor u zorgt.

Geriater

De geriater is uw hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk medisch specialist. Het kan nodig zijn dat uw gezondheidssituatie een beoordeling of behandeling vraagt van andere gespecialiseerde artsen, zoals de longarts, neuroloog, chirurg of revalidatiearts. De geriater vraagt dan aan deze artsen advies bij uw behandeling.

Zaalarts

De zaalarts is de behandelend arts op de afdeling Geriatrie. Hij werkt onder leiding van de geriater. De zaalarts is een afgestudeerd arts en soms in opleiding tot klinisch geriater.

Verpleegkundige

Onze verpleegkundigen zorgen ervoor dat u in voldoende rust, bescherming, structuur en veiligheid zo optimaal mogelijk kunt herstellen. Daarnaast heeft de verpleegkundige een observerende en signalerende taak. De verpleegkundige schat veranderingen in uw gezondheidstoestand op waarde en bespreekt die met het behandelteam.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist zorgt ervoor dat er afstemming is tussen uw medische behandeling en verpleegkundige zorgverlening. Uw zelfstandigheid en de kwaliteit van leven staan hierbij centraal. Naast patiëntenzorg heeft de verpleegkundig specialist een voortrekkersrol in de nieuwe ontwikkelingen van het verpleegkundig beroep en de vertaling hiervan naar de dagelijkse patiëntenzorg. De verpleegkundig specialist levert hiervoor een bijdrage aan de bij- en nascholing van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die op de afdeling werken. Het doel is de kwaliteit van de medische en verpleegkundige zorgverlening nog beter te maken.

Klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog houdt zich bezig met gedragsproblemen, emoties en psychisch functioneren. Bij gedrag en emotionele problemen kunt u denken aan angst, agressiviteit en veranderingen in de persoonlijkheid. Bij psychisch functioneren gaat het bijvoorbeeld over geheugenproblemen. De psycholoog doet onderzoek naar de aard en de ernst van uw problemen. Daarnaast geeft hij ondersteuning en begeleiding. De psycholoog voert gesprekken, doet gedragsobservaties en psychologische testen.

Casemanager

De casemanager beoordeelt, indien nodig, samen met u en uw contactpersoon of u thuis extra hulp of specialistische ondersteuning nodig hebt. De casemanager kan u helpen in de organisatie hiervan, bijvoorbeeld het aanvragen van thuiszorg, dagverzorging of een plek in een verzorgingstehuis of verpleeghuis. De casemanager kan u en uw naasten adviseren en op weg helpen. Bijvoorbeeld in het omgaan met een patiënt met een specifiek ziektebeeld, zoals dementie of depressie.

Activiteitenbegeleiding

De activiteitenbegeleiding levert een belangrijke bijdrage aan de diagnostiek en behandeling van problemen bij geriatrische patiënten. In een veilige en vertrouwde omgeving observeren activiteitenbegeleiders u, waarbij gelet wordt op stemming, geheugen, praktische vaardigheden en sociale contacten. Zij vertalen een behandelplan naar een specialistisch activiteitenprogramma. Ze kiezen passende activiteiten, zowel individueel als in groepsverband. Daarnaast bieden de activiteitenbegeleiders groepsactiviteiten zoals de ontbijtgroep en de kookgroep.

Medewerker Gastteam

De medewerker Gastteam staat voor u klaar voor ondersteuning bij voeding, vervoer naar een andere afdeling voor een onderzoek of behandeling, basiszorg en huishoudelijke werkzaamheden op uw kamer.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut  doet oefeningen met u die gericht zijn op uw probleem. Ook leert u hulpmiddelen, zoals een stok of looprekje, te gebruiken. Hulpmiddelen zijn er zodat u zo zelfstandig mogelijk en veilig kunt lopen en bewegen.

Ergotherapeut

De ergotherapeut  helpt u als u problemen ervaart in de dagelijkse activiteiten. We willen er samen met u voor zorgen dat u zo zelfstandig en comfortabel mogelijk kunt functioneren. Op onze afdeling beoordeelt de ergotherapeut de zelfredzaamheid van patiënten en het comfort van zitten en liggen in de woonsituatie. Zijn er bepaalde aanpassingen in huis nodig? Is het koken thuis nog veilig? Hij kijkt of hulpmiddelen zoals aangepast bestek nodig zijn. Ook is er aandacht voor voorzieningen op de afdeling, bijvoorbeeld rolstoelen of kussens.

Logopedist

De logopedist onderzoekt uw slikfunctie en geeft adviezen over slikken (lichaamshouding, manier van inname, gebruik van hulpmiddelen zoals een rietje, hulp of toezicht bij het eten en drinken). De logopedist werkt samen met u en andere zorgprofessionals aan een plan, zodat u goed kunt eten en drinken. Daarnaast komt de logopedist kijken als er problemen zijn met communicatie en gehoor, bij  spraak- en taalstoornissen en problemen met de mondverzorging.

Diëtist

De diëtist helpt als u moeilijk kunt eten en drinken. De diëtiste bespreekt uw wensen en mogelijkheden met u en past de voeding hierop aan. Na het eerste bezoek komt de diëtist regelmatig terug om samen met u te kijken of het voedingsadvies haalbaar is en effect heeft.

Geestelijk verzorger

De geestelijk verzorger bezoekt dagelijks de verpleegafdeling Geriatrie. Binnen het ziekenhuis kunt u te maken krijgen met vragen over de kwetsbaarheid van het leven, het omgaan met eindigheid en afhankelijkheid en verdriet en onmacht. De geestelijk verzorger heeft tijd om te luisteren naar uw ervaringen en vragen tijdens uw ziekenhuisopname.

Opleidingsziekenhuis

ETZ is een opleidingsziekenhuis en verzorgt opleidingen voor artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten). Tijdens uw opname komt u dus ook in contact met mensen in opleiding voor een bepaald vakgebied.

Bezoektijden

Hoeveel bezoek kan ik ontvangen?

Om de algemene rust op de afdeling te bewaken, hanteren wij de volgende richtlijn: maximaal twee bezoekers per patiënt per bezoekuur.

Waar kan ik bezoek ontvangen?

U ontvangt bezoek op uw kamer. Als uw visite er eerder is, mogen zij overdag in de huiskamer wachten tot het bezoekuur begint en ’s avonds en in het weekend buiten onze afdeling in het zitje op de polikliniek.

Kan ik mijn bezoek iets te drinken aanbieden?

U kunt bezoekers een gratis kopje koffie of thee aanbieden. De bezoekers kunnen dit zelf halen bij de automaat op de gang.

Kan ik met mijn bezoek ook de afdeling verlaten?

U kunt samen met uw bezoek de afdeling verlaten als uw gezondheidssituatie dit toelaat. Als u van de afdeling wilt gaan, meld dit dan altijd aan de verpleegkundige of afdelingssecretaresse. U kunt met uw bezoek bijvoorbeeld samen een wandeling door het ziekenhuis maken of het restaurant Bies&Look in de centrale hal bezoeken.

Kan mijn familie mij helpen met de verzorging?

Veel patiënten vinden ondersteuning van familie bij de verzorging prettig. Hebt u hieraan behoefte? Bespreek dit dan met de verpleegkundige.

spullen nodig tijdens een opname

 • goed passend schoeisel en eventueel stevige instappers of sok met antislipzool
 • nachtkleding en ochtendjas
 • dagkleding, ondergoed, sokken en kousen
 • persoonlijke hulpmiddelen zoals bril, wandelstok, rollator, gehoorapparaat, gebitsprothese
 • een volledig overzicht van de thuis gebruikte medicijnen, liefst de medicijnen meebrengen
 • toiletartikelen: zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, gebitsreiniger, kam, haarborstel, scheerapparaat, nagelschaartje en eventueel persoonlijke toiletartikelen zoals crèmes en make-up
 • persoonlijke spullen zoals foto’s, leesboek, puzzelboek, handwerk

eerste dag op de verpleegafdeling Geriatrie

De opname op de GAAZ begint meestal met een opnamegesprek. Bij het gesprek zijn de volgende personen aanwezig:

 • u en uw contactpersoon
 • geriater of afdelingsarts
 • verpleegkundige

In dit gesprek stellen wij u vragen over de reden van opname en bekijken we welke invloed uw ziekte heeft op uw dagelijks leven. Wij vragen u naar uw gewoontes met voeding, functioneren, slapen, lichamelijke verzorging, toiletgang en bezigheden. Met deze informatie proberen wij onze zorg voor u zoveel mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften. 

In het opnamegesprek praten we met u over de mogelijkheden, maar ook over de grenzen van de behandeling. Naast de reden en het doel van uw opname leggen onze zorgverleners uit wat u kunt en mag verwachten van het behandelteam tijdens uw verblijf op de afdeling. Misschien anders dan u gewend bent, wordt er bij opname vaak al gesproken over het ontslag, zodat we op tijd zaken die nodig zijn voor een goed ontslag kunnen regelen. Denk aan het inschakelen van thuiszorg en aanvragen van hulpmiddelen. 

Natuurlijk proberen wij antwoord te geven op vragen die u of uw familie heeft. Een medewerker van de apotheek bekijkt uw medicatiegebruik met u en geeft dit door aan uw behandelend arts. In de loop van de dag onderzoekt de afdelingsarts u lichamelijk. Vaak prikken we de eerste dag ook bloed en maken een hartfilmpje. De arts bespreekt met u welke onderzoeken en eventuele behandelingen volgen in de eerste dagen na opname.

Contactpersoon

Tijdens het opnamegesprek vragen wij u om een eerste contactpersoon binnen uw familie of kennissenkring aan te stellen. Als u dit niet zelf kunt aangeven, vragen wij aan uw familie of kennissen om een contactpersoon te benoemen.

Wat is de rol van de contactpersoon?

De contactpersoon is iemand uit de familie of kennissenkring die samen met u of namens u contact heeft met de behandelend arts en het verpleegkundig team. Medewerkers van onze afdeling wisselen alleen informatie uit met u en uw contactpersoon. Andere familieleden verwijzen wij door naar u of uw contactpersoon.

De contactpersoon geeft bij opname een bereikbaarheidstelefoonnummer door. Daarnaast vragen we een tweede telefoonnummer dat gebruikt kan worden op het moment dat de eerste contactpersoon niet bereikbaar is. Het kan gebeuren dat uw contactpersoon tijdens uw opname tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door een korte vakantie, ziekte of werk. Wanneer uw contactpersoon tijdelijk niet beschikbaar is, vragen wij u en uw familie dit aan ons te melden, zodat we samen met u een andere contactpersoon kunnen aanstellen.

Voortgangsgesprek

In het voortgangsgesprek met de behandelend geriater en verpleegkundige praten we over de stand van zaken. Zowel medische, psychische, sociale en functionele problemen bespreken we met u. De behandelmogelijkheden en grenzen van de behandeling kunnen in dit gesprek aan bod komen. Als het voor uw contactpersoon niet mogelijk is om bij het gesprek  aanwezig te zijn, is het soms mogelijk om het overleg telefonisch te laten plaatsvinden.

 • B

  Geen resultaten
 • C

  Geen resultaten
 • E

  Geen resultaten
 • F

  Geen resultaten
 • G

  Geen resultaten
 • H

  Geen resultaten
 • I

  Geen resultaten
 • J

  Geen resultaten
 • K

  Geen resultaten
 • L

  Geen resultaten
 • M

  Geen resultaten
 • N

  Geen resultaten
 • P

  Geen resultaten
 • Q

  Geen resultaten
 • R

  Geen resultaten
 • S

  Geen resultaten
 • T

  Geen resultaten
 • U

  Geen resultaten
 • W

  Geen resultaten
 • X

  Geen resultaten
 • Y

  Geen resultaten
 • Z

  Geen resultaten

Karin van der Aa

verpleegkundig specialist Geriatrie

Ik ben als verpleegkundig specialist Geriatrie betrokken bij de zorg voor oudere mensen binnen de zorgeenheid Geriatrie.

D.L. Arnoldussen

Geriater

Uitzoeken wat voor een patiënt belangrijk is en daar met een team de medische zorg op aan te passen, zie ik als een mooie uitdaging in mijn werk.

Lieke Bouwens

Diëtist (senior)

Geriatrie, Intensive Care, Psychiatrie

I.J.E. Claassen

Verpleegkundig specialist Geriatrie

Als verpleegkundig specialist ben ik betrokken bij de zorg voor kwetsbare ouderen opgenomen in het ziekenhuis.

S. Cox

Geriater

Er is altijd winst te halen voor een patiënt en de omgeving. Zelfs in een palliatieve fase.

dr. M. Hofman

Geriater

Ik vind het heerlijk om te blijven speuren wat de oorzaak is van een klacht. Als het bij de patiënt past, zoek ik graag door totdat ik weet wat het is.

dr. H.A.A.M. Maas

Geriater

Naarmate een mens ouder wordt, wordt deze ook meer uniek. De uitdaging is om daar rekening mee te houden in de zorg.

Loes Mallens

Verpleegkundig specialist Geriatrie

Ik ben als verpleegkundig specialist Geriatrie betrokken bij de zorg voor oudere mensen binnen de zorgeenheid Geriatrie

E.M. (Eefje) Meulenberg

Klinisch geriater

Het is binnen de geriatrie dé uitdaging om zorg af te stemmen op de individuele patiënt.

dr. S.H.M. Robben

Klinisch geriater

M.T.J.M. (Martine) Wilbers

Klinisch neuropsycholoog

Klinisch neuropsycholoog gespecialiseerd in de neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij volwassenen en ouderen met hersenaandoeningen