Kliniek voor kanker

De diagnose kanker verandert je leven. Wanneer je hoort dat je deze ziekte hebt, roept dat veel vragen op. Een periode van onzekerheid voor jou en je familie en vrienden breekt aan. De Kliniek voor Kanker biedt patiënten en hun naasten zorg en duidelijkheid. In nauwe samenwerking met alle betrokken zorgprofessionals leveren we buitengewoon goede oncologische zorg en bieden we ondersteuning voor, tijdens en na de behandeling. We hebben daarbij altijd oog voor jouw persoonlijke situatie. Je kunt in ETZ terecht voor medisch oncologische topzorg op de locaties Elisabeth en TweeSteden.

Bij de Kliniek voor Kanker ben je in goede, vertrouwde handen. De Kliniek voor Kanker is een samenwerkingsverband tussen het ETZ en het Instituut Verbeeten. Onze missie is buitengewone oncologische zorg leveren en, waar nodig, patiënten doorverwijzen naar gespecialiseerde centra. We doen dit op verschillende manieren:

 • We blinken uit in basiszorg bij de meest voorkomende kankersoorten
 • We zijn gespecialiseerd in topzorg bij neuro-, hoofd-, hals-, maag- en slokdarmkanker
 • We stellen snel de diagnose en starten zo spoedig mogelijk met een passende behandeling
 • We luisteren echt naar je en samen met jou bepalen we de beste behandeling voor jou
 • We bespreken jouw behandelplan met alle betrokken zorgprofessionals en werken intensief samen op het gebied van onderzoek, behandeling en begeleiding, bijvoorbeeld tijdens Multidisciplinaire Overleggen en Tumorwerkgroepen
 • We benoemen één zorgverlener die het behandelproces overziet en waar jij terecht kunt met vragen
 • We houden het zorgaanbod dichtbij in de regio
 • We bieden zorg volgens de modernste behandelmethodes, in nauwe samenwerking met regionale zorgprofessionals (zoals huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, andere ziekenhuizen) en academische onderzoekscentra
 • We doen veel wetenschappelijk onderzoek en blijven innoveren
 • We bewaken continu de kwaliteit en jouw waardering nemen we hierin mee
 • Wij willen de zorg voor jou nog beter maken en zorgen voor goede informatie voor onze patiënten, medewerkers en bezoekers. Initiatieven als het Inloopruimte Oncologie en het begeleiden van kinderen met zieke ouders zijn hiervan enkele voorbeelden

 

Aandachtsgebieden: welke kanker behandelen wij?

Het ETZ onderscheidt de volgende oncologische (kanker) aandachtsgebieden en bijbehorende TumorWerkGroepen:

 

Informatie op andere websites

Samen werken we aan buitengewone zorg. Met jou en een groot en ervaren team van zorgverleners die werken vanuit verschillende disciplines. Door al onze expertises te bundelen, kunnen we jou het beste begeleiden en ondersteunen. Het behandelteam bestaat onder andere uit oncologen, verpleegkundig specialisten en contactpersonen.

Oncoloog

Tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek maak je kennis met de oncoloog. De oncoloog is jouw medisch specialist. Je krijgt de gelegenheid om je klachten te bespreken en vragen te stellen en vaak doet de oncoloog een kort onderzoek. Ook overlegt hij of zij het behandel- of onderzoeksplan met jou. Het is mogelijk dat er nieuwe afspraken gepland worden voor (vervolg-)onderzoek of een eventuele opname. De polikliniek assistent helpt jou bij het maken van deze afspraken.

Verpleegkundig specialisten

De verpleegkundig specialist is opgeleid om zowel verpleegkundige als medische taken te verrichten onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist. In het ETZ heeft de verpleegkundig specialist in meerdere zorgpaden een rol. Of jij een afspraak krijgt bij een verpleegkundig specialist is afhankelijk van de aandoening waarvoor je behandeld wordt.

Contactpersoon

Samen met jou stellen onze zorgprofessionals zorgpaden op, waarin we van begin tot eind vaststellen hoe een behandeling het beste verloopt. Terwijl jij dit zorgpad ‘volgt’, heb je een vast aanspreekpunt. Deze contactpersoon kom je het gehele traject in jouw behandeling tegen. Je kunt altijd bij hem of haar terecht met vragen. Hij of zij bespreekt met jou je ziekte en behandeling, voeding en medicijnen. Als in de thuissituatie meer hulp nodig is, biedt de contactpersoon ondersteuning. Ook kan de contactpersoon contact leggen met jouw zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld je huisarts en de thuiszorg. De rol van contactpersoon kan door verschillende functionarissen uitgevoerd worden. Zo kan het zijn dat jij in contact komt met een casemanager. Dat is afhankelijk van de aandoening waarvoor je behandeld wordt.