Kliniek voor kanker

Werk en kanker

Weer gaan werken na kanker kan prettige afleiding geven. Tegelijkertijd vraagt terugkeren op de werkvloer na kanker veel energie, terwijl je lichamelijk en geestelijk nog aan het herstellen bent. Doe daarom rustig aan.

Met je werkgever of met het UWV heb je een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat wanneer je weer aan het werk gaat en hoe. Ben je weer aan het werk, dan bespreek je het plan van aanpak regelmatig met je bedrijfsarts en werkgever. Als dat nodig is, passen jullie samen het plan aan.

Voor meer informatie over bijvoorbeeld re-integratie, zie: Kanker en werk

Je kunt ook terecht bij  gespecialiseerde reïntegratieburo’s voor mensen met kanker.