Kliniek voor kanker

Patiëntgerichtheid

Wij vinden het belangrijk dat jij tevreden bent over je behandeling in ons ziekenhuis. Hiervoor doen we dagelijks ons best en proberen de behandeling steeds beter op je wensen af te stemmen. Dit noemen we samen beslissen, zie: Samen beslissen – Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (etz.nl).

Als we de behandeling nog beter kunnen maken, horen we dat graag!
Het ETZ heeft een patiëntenpanel dat meedenkt over optimalisering van de patiëntenzorg. Denk je graag mee, mail dan naar: patientenpanel@etz.nl.

Het ETZ stuurt regelmatig vragenlijsten naar patiënten waarin gevraagd wordt naar de ervaringen tijdens de behandeling. Zie: Kwaliteit en Veiligheid – Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (etz.nl)