Kwaliteit en Veiligheid

Het leveren van buitengewone kwaliteit in een veilige omgeving is de basis voor het handelen van alle medewerkers in ons ziekenhuis. We willen onze zorg continu verbeteren.

Om dat te realiseren, leren we van wat goed gaat en van wat beter kan. Dit doen we onder andere door met de patiënt in gesprek te gaan, hem actief bij ontwikkelingen te betrekken, zorgprocessen met de patiënt en de betrokken professionals na te bespreken en door ons intern en extern te laten toetsen aan de hand van kwaliteitsnormen en eisen van beroepsverenigingen.

Het ETZ hecht veel waarde aan transparantie over de kwaliteit en veiligheid van onze zorg. We geven daarom openheid door cijfers over onze zorg openbaar te maken en deze zogeheten indicatoren aan te leveren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Zorginstituut Nederland. Voorbeelden van indicatoren zijn onder andere pijn, ondervoeding en sterftecijfer.

Jaarverslag calamiteiten

Het ETZ vindt het belangrijk om te leren van zaken die niet goed gaan in de zorg en in de behandeling van patiënten. We kunnen die leerpunten gebruiken om herhaling te voorkomen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarom onderzoeken we altijd wat er precies gebeurd is. Als het in de zorg niet goed is gegaan, met ernstige schade voor de patiënt tot gevolg, is er sprake van een calamiteit. Het onderzoek hiernaar noemen we calamiteitenonderzoek. Per 1 juli 2018 publiceren ziekenhuizen informatie over calamiteiten om daarmee meer openheid te geven en ook samen te kunnen werken aan kwaliteitsverbetering.

In onderstaande rapportages geven we openheid over calamiteiten in ons ziekenhuis. De informatie in deze rapportage is niet herleidbaar naar patiënten of zorgverleners en het medisch beroepsgeheim wordt in acht genomen.

Meer informatie

  • Ziekenhuizentransparant.nl: ziekenhuisbrede Kwaliteitsindicatoren met zorginhoudelijke normen, bijvoorbeeld pijnbestrijding, ondervoeding, heroperaties en veiligheidsaspecten. Wilt u de resultaten zien van het ETZ? Ga naar de website en vul bij ‘Zoek ziekenhuis’ Tilburg in bij de plaats.
  • Kiesbeter.nl: specifieke aandoeningen over goede zorg en waar u die kunt krijgen. De resultaten van de ziekenhuizen worden getoond en informatie over de aandoeningen.
  • Zorgkaart Nederland: waarderingen van patiënten over ons ziekenhuis en onze specialisten.
  • NVZ ziekenhuischeck
Kwaliteit en Veiligheid