Kosten

In Nederland is de gezondheidszorg goed geregeld. Maar goede zorg kost geld. Er zijn veel vragen over hoe de zorg nou precies geregeld is. Daarom raden wij je aan om vóórdat je een afspraak maakt in het ziekenhuis, te controleren met welke ziekenhuizen jouw zorgverzekeraar  een contract heeft afgesloten

Zo voorkom je onnodig hoge(re) kosten en kun je met een gerust hart naar je afspraak. Deze informatie is te vinden op de website van je zorgverzekeraar. Kijk ook meteen even naar je polisvoorwaarden voor een overzicht van vergoedingen per behandeling

Kosten e-health (telefonisch en belconsult )

Door gewijzigde wet- en regelgeving kan een telefonisch contact, een contact per email, of een consult via videoverbinding tussen patiënt en arts (assistent), physician assistent of verpleegkundig specialist sinds januari 2018 leiden tot een declaratie bij de zorgverzekeraar. Deze consulten op afstand worden ook wel eHealth consulten genoemd.

Deze vormen van eHealth doen een beroep op het eigen risico. Dat betekent dat het mogelijk is dat een telefonisch consult waarvoor je tot januari 2018 geen rekening kreeg, nu wel gedeclareerd wordt. Het gaat daarbij om een telefonisch contact als vervanging van een poliklinisch herhaalcontact.

eHealth in tijden van Corona

Op de factuur van je zorgverzekering staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw klacht of behandeling zijn uitgevoerd. In de periode van de corona crisis is het mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u fysiek niet in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ETZ te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten op afstand. Dat wil zeggen telefonisch, per email of via een beeldverbinding (zogenaamde E-health consulten). Tussen alle betrokken partijen (zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa) is deze verruiming van registratie-afspraken overeengekomen. 

Zoals hierboven al wordt gezegd, kunnen deze vormen van eHealth beroep doen op je eigen risico. De kosten zijn vergelijkbaar met een regulier polikliniekbezoek in het ziekenhuis. 

Zorgverzekering verplicht

De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt gewoon vergoed door jouw zorgverzekeraar. Uiteraard moet je dan wel verzekerd zijn. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten.

Verplicht eigen risico

Een bezoek aan het ziekenhuis valt altijd onder het eigen risico. In 2020 is het eigen risico 385 euro per jaar. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van achttien jaar en ouder. Het eigen risico gaat in op de dag dat je achttien jaar wordt. Wanner je eigen risico is voldaan, betaalt de zorgverzekeraar de rest.

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kan het zijn dat je een vrijwillig eigen risico met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. Het vrijwillig eigen risico is maximaal 500 euro en komt bovenop het verplichte eigen risico van 385 euro.

Geen medische noodzaak

Zorg zonder medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie of sterilisatie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Of de behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de polisvoorwaarden. Wij adviseren je daarom over de vergoeding van de behandeling contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Als je geen aanvullende verzekering hebt of de behandeling niet gedekt wordt door de aanvullende verzekering, zijn de kosten voor eigen rekening. Bij ETZ kun je informatie krijgen over de prijzen van een behandeling.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de inhoud van de factuur, het betalen van de rekening of wil je een prijsindicatie? Neem dan contact op met de afdeling Facturatie (013) 221​ 52 29 of vul het contactformulier in.


Meer informatie over (mogelijke) beperkende voorwaarden van je zorgverzekering?

Kosten