ZIEKENHUISSTERFTE (HSMR)

HSMR staat voor Hospital Standardized Mortality Ratio. Dit is een getal dat het werkelijk aantal overleden patiënten in een ziekenhuis vergelijkt met het verwacht aantal. Bij het berekenen van de verwachte sterfte wordt er rekening gehouden met relevante kenmerken van de patiënten. Bijvoorbeeld of het ziekenhuis relatief meer oudere patiënten heeft of meer patiënten met een ernstige aandoening.

Over alle ziekenhuizen bekeken is de HSMR gemiddeld 100. Bij een score boven de 100 overlijden er meer patiënten dan verwacht. Als de score onder de 100 komt, overlijden er juist minder mensen dan verwacht.

Het registratiesysteem heeft zijn beperkingen en is eigenlijk niet goed te gebruiken als maat voor de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis. Gezien de grote hoeveelheid van factoren (oorzaken) die de score kunnen beïnvloeden, is terughoudendheid met het trekken van conclusies noodzakelijk.

De HSMR is gebaseerd op sterftecijfers van 157 diagnosegroepen, de zogenoemde SMR’s (Standardized Mortality Ratio). De SMR is een getal dat voor een specifieke diagnosegroep het werkelijk aantal overleden patiënten in een ziekenhuis vergelijkt met het verwacht aantal. Voorbeelden van diagnosegroepen zijn hartfalen, hartinfarct of slokdarmkanker.

Hospital Standardized Mortality Ratio

Periode

HSMR

Betrouwbaarheidsinterval

2017

111

104 – 119

2015-2017

104

100 – 107

De HSMR over het jaar 2017 is 111. Met een 95% betrouwbaarheidsinterval tussen 104 en 119. Dit betekent dat het aantal overleden patiënten in het ETZ in 2017 hoger is dan het verwacht aantal sterfgevallen. De HSMR berekend over drie jaar (2015-2017) geeft een preciezer resultaat door het smallere betrouwbaarheidsinterval. In 2015-2017 is de HSMR 104 met een 95% betrouwbaarheidsinterval tussen 100 en 107. Dit betekent dat het aantal overleden patiënten in het ETZ over de driejaarsperiode 2015-2017 overeenkomt met het verwacht aantal sterfgevallen.

In onderstaande tabel is de SMR´s voor de periode 2017 weergegeven:

Meer informatie