STERFTE (HSMR)

Voor ieder ziekenhuis wordt jaarlijks een sterftecijfer uitgerekend. Dit is de Hospital Standard Mortality Ratio (HSMR). Dit sterftecijfer wordt vastgesteld, om te meten of er in een ziekenhuis meer of minder mensen overlijden dan verwacht. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er minder mensen overleden dan verwacht. De verwachte sterfte is de sterfte die wordt verwacht op basis van kenmerken van de patiënt. Bijvoorbeeld de leeftijd, het geslacht en zijn medische voorgeschiedenis. Als in ons ziekenhuis meer mensen overlijden dan verwacht, onderzoeken wij hoe dat komt en wat er aan gedaan kan worden.

De HSMR over het jaar 2018 is 119. Het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt tussen 112 en 127. Over de jaren 2016-2018 is de HSMR 110. Het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt tussen 106 en 114. Dit betekent dat het aantal overleden patiënten in het ETZ in 2018 en 2016-2018 statistisch hoger is dan het verwacht aantal sterfgevallen. De vergelijking over drie jaar geeft een preciezer resultaat. 

We gebruiken het sterftecijfer om onderzoek te doen en risico’s in kaart te brengen om dit te verkleinen. Door de bijzondere patiëntengroep van trauma- en neuropatiënten is ons ziekenhuis niet goed te vergelijken met andere ziekenhuizen en valt de HSMR score anders uit.

Bekijk onze sterftecijfers per diagnose