STERFTE (HSMR)

Voor ieder ziekenhuis wordt jaarlijks een sterftecijfer berekend. Dit is de Hospital Standard Mortality Ratio (HSMR). Dit sterftecijfer wordt vastgesteld om te meten of er in een ziekenhuis meer of minder mensen overlijden dan verwacht. Is het sterftecijfer 100, dan wil dat zeggen dat er net zoveel mensen zijn overleden als verwacht. Is het sterftecijfer in een ziekenhuis minder dan 100? Dan zijn er minder mensen overleden dan verwacht. De verwachte sterfte is de sterfte die wordt verwacht op basis van kenmerken van de patiënt. Bijvoorbeeld de leeftijd, het geslacht en zijn medische voorgeschiedenis. Als in ons ziekenhuis meer mensen overlijden dan verwacht, onderzoeken wij hoe dat komt en wat er aan gedaan kan worden. 

De HSMR over het jaar 2021 is 101. Hierin zijn de opnamen van patiënten met COVID-19 niet meegenomen. Het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt tussen 95 en 108. Dit betekent dat het aantal overleden patiënten in het ETZ in 2021 niet statistisch afwijkt van het landelijk gemiddelde. Een betrouwbaarheidsinterval wordt gebruikt om aan te geven hoe zeker je bent van een geschatte waarde. Het is een interval waar binnen je verwacht dat de werkelijke waarde ligt. Over de jaren 2019-2021 is de HSMR 103. Het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt tussen 99 en 107. Dit betekent dat het aantal overleden patiënten in het ETZ in de periode 2018-2020 niet statistisch afwijkt van het landelijk gemiddelde. De vergelijking over drie jaar geeft een preciezer resultaat, maar is minder actueel.

We gebruiken het sterftecijfer om onderzoek te doen en risico’s in kaart te brengen om dit te verkleinen. Door de bijzondere patiëntengroep van trauma- en neuropatiënten is ons ziekenhuis niet goed te vergelijken met andere ziekenhuizen en valt de HSMR score anders uit.

Bekijk onze sterftecijfers per diagnose