Jouw zorg van de toekomst

Beleidsplan

 

In dit gedeelte bevindt zich een video. Die is niet zichtbaar omdat de cookies (nog) niet zijn geaccepteerd. Bekijk ons cookiebeleid.

Visual Beleidsplan ETZ 2030

Podcasts over zorg van de toekomst

In de podcastserie Jouw zorg van de toekomst duiken we met zeven ETZ-medewerkers in het beleidsplan 2030. Hoe zien wij het zorginfarct tegemoet? Hoe kunnen we onze omgeving betrekken in de zorgvraag die voor ons ligt? Wat kunnen we bijdragen aan het terugbrengen van onze uitstoot? En hoe gaan we van plannen, implementeren, controleren naar proberen, reflecteren, leren.

In gesprek met het ziekenhuis

Waar zijn we mee bezig en waarom

Het ETZ is aan de slag met een nieuw meerjarenplan. Hiervoor wil het ziekenhuis een beweging in gang zetten; zowel de mensen in het ziekenhuis, ketenpartners (zoals gemeente en andere zorgorganisaties), patiënten en de samenleving zijn deelgenoot van het zorginfarct (zie * hieronder) dat we op ons af zien komen. Naast het analyseren van onderzoeken, literatuur en digitale enquêtes, helpt het om in gesprek te gaan met ketenpartners, patiënten, collega’s en inwoners van Tilburg/Waalwijk en omgeving. Zo hopen we beter te begrijpen wat er leeft. Dit geeft leidraad om een beweging in gang te zetten naar bewustwording en de houding ‘we moeten het samen doen’. Hiervoor gaat het ETZ in gesprek: op straat, via verdiepende groepsgesprekken en met de mensen die in het ziekenhuis werken.

Over de gesprekken

Op 17 oktober j.l. is er een gespreksavond geweest met belangstellenden die in straatgesprekken hadden aangegeven mee te willen praten over de toekomst van de zorg.

In dit gedeelte bevindt zich een video. Die is niet zichtbaar omdat de cookies (nog) niet zijn geaccepteerd. Bekijk ons cookiebeleid.


* Wat bedoelen we met zorginfarct?

Het zorginfarct betekent dat door de lange wachtlijsten, de vergrijzing en het tekort aan zorgverleners, de artsen en verpleegkundigen niet meer alles kunnen doen wat mogelijk is, en dus vaker ‘nee’ zullen verkopen. Dit betekent dat we steeds meer zullen inzetten op ‘passende zorg’, met minder overbodige behandelingen, ingrepen en operaties. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 10 tot 15 procent van de ziekenhuiszorg geen waarde toevoegt voor de patiënt. Denk bijvoorbeeld aan mensen die overlijden tijdens een chemokuur. Of knie- en heupoperaties waar ouderen eigenlijk niet meer van kunnen profiteren. Dit betekent dat de patiënt zijn verwachting bij moet stellen. Kortom, de zorg wordt schaars en moet voor alle Nederlanders op rantsoen.