Wachttijden

Datum laatste actualisatie: 6-8-2018
(De wachttijden zijn een driemaandelijks gemiddelde)

Afhankelijk van je klacht kan het zijn dat de afspraak sneller of later is dan deze getoonde wachttijd. Op het moment van verwijzing heeft de huisarts de meest actuele wachttijd inzichtelijk via het digitale verwijssysteem ZorgDomein. Vraag hem of haar hiernaar!

Allergologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Allergologie algemeen 71 34 58  
           
Anesthesie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Pijnbestrijding / Anesthesiologie algemeen 60      
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing)        
           
Cardiologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Cardiologie (nieuwe patient) algemeen 18 19 28 27
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Dotterbehandeling (cardiologie)        
           
Chirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Chirurgie algemeen 17 7 35  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) 25      
Operatieve verwijdering borstkanker 26      
Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/ continuiteit        
Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel        
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 0   13  
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm   14    
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm        
Galblaasverwijdering   23    
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 28 1    
Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC)   19    
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC)        
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling)        
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD 31      
Sterilisatie man        
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene)        
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 21   41  
           
Dermatologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Dermatologie algemeen 22 21 23  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)        
           
Geriatrie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Geriatrie algemeen   71 70  
           
Gynaecologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gynaecologie algemeen 52 52 30  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering   44    
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en)        
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief)        
Sterilisatie vrouw   52    
Operatieve behandeling stressincontinentie   43    
           
Interne geneeskunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Interne geneeskunde algemeen 42 35 37  
           
Kaakchirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Kaakchirurgie algemeen 0   0  
           
Keel- neus- en oorheelkunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Keel- neus- en oorheelkunde algemeen 29   26  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Tonsillectomie en/of adenotomie 44   17  
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot 14 33 48  
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 43 11 38  
           
Kinder
geneeskunde
Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Kindergeneeskunde algemeen 23 24 29  
           
Long
geneeskunde
Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Longgeneeskunde algemeen 42 33 67  
           
Maag- darm- leverziekten Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts) algemeen 68      
Onderzoek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gastroscopie 0      
Colonoscopie 0      
           
Neurochirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Neurochirurgie algemeen        
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom        
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie)        
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 18      
Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing)        
           
Neurologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Neurologie algemeen 28 26 37  
           
Oogheelkunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Oogheelkunde algemeen 71 34 58  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiële staaroperatie 11      
           
Orthopedie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Orthopedie algemeen 19 36 16  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 0   13  
Initiële totale heupvervanging 49 42 45  
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 51 36 51  
Initiële totale knie vervanging 56 39 60  
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 18      
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling)        
           
Plastische chirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Plastische chirurgie algemeen 60   60  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Borstvergroting        
Borstverkleining     34  
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 0   13  
Operatieve behandeling van Dupuytren 48 77 27  
Buikwandcorrectie        
           
Psychiatrie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Psychiatrie algemeen 27 42    
           
Radiologie Onderzoek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
MRI - Scan 13      
CT - Scan 7      
           
Reumatologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Reumatologie algemeen   48 66  
           
Urologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Urologie algemeen 38 34    
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom        
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom        
Sterilisatie man        
Operatieve behandeling stressincontinentie   43    

 

Wij willen jou graag zo spoedig mogelijk helpen. Toch kunnen we een wachttijd niet altijd voorkomen. ETZ streeft naar een zo kort mogelijke wachttijd voor al onze patiënten. Onderstaand kun je de wachttijden per behandeling en de toegangstijden per polikliniek zien.

Maandelijks actualiseren en publiceren we de wacht- en toegangstijden. Gedurende de maand kunnen deze dan ook nog veranderen. Wil je liever de meest actuele wachttijden? Dan raden wij je aan contact op te nemen met het betreffende specialisme.

Wachttijden Elisabeth
Wachttijden TweeSteden
Afspraken