Wachttijden

Datum laatste actualisatie: 9-10-2018
(De wachttijden zijn een driemaandelijks gemiddelde, vermeld in DAGEN)

Wij willen jou graag zo spoedig mogelijk helpen. Toch kunnen we een wachttijd niet altijd voorkomen. ETZ streeft naar een zo kort mogelijke wachttijd voor al onze patiënten. Onderstaand kun je de wachttijden per behandeling en de toegangstijden per polikliniek zien.

Afhankelijk van je klacht kan het zijn dat de afspraak sneller of later is dan deze getoonde wachttijd. Op het moment van verwijzing heeft de huisarts de meest actuele wachttijd inzichtelijk via het digitale verwijssysteem ZorgDomein. Vraag hem of haar hiernaar!

Allergologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Allergologie algemeen 117      
           
Anesthesie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Pijnbestrijding / Anesthesiologie algemeen 60      
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing)        
           
Cardiologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Cardiologie (nieuwe patient) algemeen 14 15 14 14
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Dotterbehandeling (cardiologie)        
           
Chirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Chirurgie algemeen 7 11 21  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) 26      
Operatieve verwijdering borstkanker 22      
Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/ continuiteit        
Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel        
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 0   18  
Operatieve verwijdering kanker van dikke darm   15    
Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm   21    
Galblaasverwijdering   23    
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 25 11    
Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC)        
Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC)        
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling)        
Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD 31      
Sterilisatie man        
Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene)        
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 33   35  
           
Dermatologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Dermatologie algemeen 57 37 32  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure)        
           
Geriatrie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Geriatrie algemeen   42 55  
           
Gynaecologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gynaecologie algemeen 48 31 61  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering   44    
Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en)        
Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief)        
Sterilisatie vrouw        
Operatieve behandeling stressincontinentie        
           
Interne geneeskunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Interne geneeskunde algemeen 49 66 68  
           
Kaakchirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Kaakchirurgie algemeen 7      
           
Keel- neus- en oorheelkunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Keel- neus- en oorheelkunde algemeen 45   33  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Tonsillectomie en/of adenotomie 42   17  
Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot 21   14  
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 41   17  
           
Kinder
geneeskunde
Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Kindergeneeskunde algemeen 9 9 10  
           
Long
geneeskunde
Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Longgeneeskunde algemeen 100 100 67  
           
Maag- darm- leverziekten Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts) algemeen 41      
Onderzoek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Gastroscopie 7 2    
Colonoscopie 28 30    
           
Neurochirurgie Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom        
Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie)        
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 18      
Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing)        
           
Neurologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Neurologie algemeen 35 49 49  
           
Oogheelkunde Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Oogheelkunde algemeen 81 45 90  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiële staaroperatie 8      
           
Orthopedie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Orthopedie algemeen 12 35 14  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom2 0   18  
Initiële totale heupvervanging 45   41  
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 28   50  
Initiële totale knie vervanging 52   52  
Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose 18      
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling)        
           
Plastische chirurgie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Plastische chirurgie algemeen 90   90  
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Borstvergroting        
Borstverkleining        
Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom 0   18  
Operatieve behandeling van Dupuytren 52   25  
Buikwandcorrectie        
           
Psychiatrie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Psychiatrie algemeen 21 21    
           
Radiologie Onderzoek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
MRI - Scan 18 12    
CT - Scan 9 7 7  
CT Colon 11   3  
Röntgenfoto 1 1 1  
Dexa 9 7    
Echografie 2 2 3  
Mammografie 3   7  
Thorax 1 1 1  
           
Reumatologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Reumatologie algemeen 145 120 136  
           
Urologie Polikliniek Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Urologie algemeen 17 13    
Behandeling Elisabeth TweeSteden Waalwijk Oisterwijk
Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom        
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom        
Sterilisatie man        
Operatieve behandeling stressincontinentie        

Maandelijks actualiseren en publiceren we de wacht- en toegangstijden. Gedurende de maand kunnen deze dan ook nog veranderen. Wil je liever de meest actuele wachttijden? Dan raden wij je aan contact op te nemen met het betreffende specialisme.

Wachttijden