Contractering zorgverzekeraars 2024

21 november 2023

Zorgverzekeraars moeten hun (potentiële) verzekerden uiterlijk 12 november 2023 informeren over de premiestelling, de polissen en welke zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd zijn voor 2024. In het verlengde hiervan informeert het ETZ je graag over de contractering 2024 van het ETZ met de verschillende zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars moeten hun (potentiele) verzekerden uiterlijk 12 november 2023 informeren over de premiestelling, de polissen en welke zorgaanbieders wel of niet gecontracteerd zijn voor 2024. In het verlengde hiervan informeert het ETZ je graag over de contractering 2024 van het ETZ met de verschillende zorgverzekeraars.

Voor de medisch specialistische zorg is ETZ voor 2024 alleen nog in gesprek met Menzis. Met alle andere zorgverzekeraars heeft het ETZ voor 2024 een contract afgesloten. Alle patiënten die bij deze zorgverzekeraars verzekerd zijn, krijgen hun zorg bij het ETZ vergoed. Hoeveel je vergoed krijgt, is afhankelijk van het type verzekering dat je hebt afgesloten. Daarnaast moet je eerst altijd je eigen risico betalen bij een bezoek aan het ziekenhuis. 

Voor de specifieke (budget)polissen van Zilveren Kruis - de Basis Budget Polis en de Principe Polis Budget - en van Caresq - de Natura Select polis - heeft het ETZ net als in voorgaande jaren geen overeenkomst gesloten voor 2024.

Voor de geestelijke gezondheidszorg is ETZ voor 2024 nog in gesprek met DSW, VGZ en Zilveren Kruis.

In onderstaande tabel zie je welke voornaamste labels onder de verschillende zorgverzekeraars vallen en of de zorg voor jou als patiënt/klant vergoed wordt. De tabel betreft een actuele weergave; wij streven ernaar je uiterlijk eind november definitief te laten weten met welke zorgverzekeraars wel of geen contract is gesloten.

Zorgverzekeraar

Labels

Medisch specialistische zorg 2024

Geestelijke gezondheidszorg 2024

ASR

 • a.s.r.
 • Ik kies zelf

Ja

Ja

Caresq (Eucare)

 • Aevitae (Eucare)
 • Care4Life

Ja

Voor 2024 geen afspraak voor:

 •  Natura Select polis

Ja

CZ

 • CZ
 • CZdirect
 • Just
 • Nationale Nederlanden
 • OHRA

Ja

 

Ja

 

DSW

 • DSW
 • InTwente
 • StadHolland
 • SZVK

Ja

Nog in gesprek

Menzis

 • Anderzorg
 • Hema
 • Menzis
 • VinkVink

Nog in gesprek

Ja

 

VGZ

 • Bewuzt
 • IZA
 • IZZ
 • UMC
 • Univé
 • VGZ
 • United Consumers VGZ
 • ZEKUR
 • Besured

Ja

Nog in gesprek

Zilveren Kruis

 • FBTO
 • De Friesland
 • De christelijke
 • ZieZo
 • Interpolis
 • Zilveren Kruis

Ja

Voor 2024 geen afspraak voor:

 • Basis Budget Polis
 • Principe Polis Budget

Nog in gesprek

ONVZ

 • ONVZ
 • PNOzorg
 • VvAA
 • Jaaah

Ja

Ja

Salland

 • Salland
 • Zorgdirect

Ja

Ja

Zorg en Zekerheid

 • AZVZ
 • Zorg en Zekerheid

Ja

Ja

Disclaimer

Deze informatie is met de uiterste zorg samengesteld. Desondanks kan het ETZ niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Aan deze gegevens kunnen op geen wijze rechten ontleend worden. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor de meest actuele informatie over de vergoeding van de zorg.

21 november 2023

Let op

Het is weer de tijd van het jaar dat iedereen een aanbod van de eigen zorgverzekeraar krijgt. Het is belangrijk dat je deze nieuwe verzekering goed bekijkt. Ook als je niets aan de verzekering wilt veranderen. De zorgverzekeraar kan namelijk de vergoedingen en de premie aangepast hebben. Op de website van de overheid staat alle informatie over het eventueel overstappen naar een andere zorgverzekering!