ETZ In Beeld

Drie keer per jaar verschijnt het ETZ In Beeld in de huis-aan-huiskranten die in de regio Midden-Brabant worden verspreid. Het katern staat boordevol nieuws en achtergrondverhalen over de zorg in ons ziekenhuis.

Verspreiding

ETZ In Beeld verschijnt als een apart katern in de huis-aan-huisbladen, waaronder Stadsnieuws Tilburg en Maasroute Waalwijk. ETZ In Beeld verspreiden we ook op de (verpleeg)afdelingen en in de wachtruimtes van het ziekenhuis. De patiëntenkrant heeft een oplage van circa 200.000 exemplaren.

Laatste nummer

Dit nummer staat in het teken van de open dag. Lees alles over de activiteiten op de open dag en bepaal welke locaties jij gaat bezoeken. Bekijk ook zeker even de achterpagina! 

Lees ETZ In Beeld Novembernummer

Julinummer

In het julinummer lees je een ervaringsverhaal van Marko Timmermans die een schedelreconstructie moet ondergaan,  de realisering van een nieuw Moeder- en Kindcentrum en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het ETZ.

Lees het ETZ In Beeld Julinummer 2016

Fusienummer

Het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis zijn 1 januari 2016 gefuseerd en daar hoort een mooie fusieuitgave van ETZ In Beeld bij! In dit bewaarexemplaar maak je kennis met ons nieuwe bestuurslid Anita Wydoodt, informeren we je over de lokale communicatiecampagne en deelt een moeder haar ervaringen over de kwaliteit van de geboortezorg.

Lees het ETZ In Beeld Fusienummer

Meer informatie

Heb je vragen of suggesties voor het ETZ In Beeld of wil je een keer gastredacteur zijn? Dat kan! Stuur dan een mail naar communicatie@etz.nl.

Wie wij zijn