Het ETZ: wie zijn wij?

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een (boven)regionaal, topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Midden-Brabant. Landelijk staan we bekend om onze expertise op het gebied van zware Traumatologie en Neurochirurgie en bovenregionaal op het gebied van Cardiologie, Orthopedie en Interventieradiologie. Ook hebben wij bijzondere aandacht voor de ouder wordende mens.

Locaties

Het ETZ biedt zorg vanuit vier ziekenhuislocaties: ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden, ETZ Waalwijk en ETZ Oisterwijk. Elke locatie kent een eigen zorgsfeer en eigen expertises, waarbij altijd de patiënt centraal staat.

ETZ TweeSteden biedt naast de Eerste Hart Hulp (EHH) voor verschillende specialismen klinische zorg waaronder Cardiologie (inclusief interventiecardiologie), Oogheelkunde, Urologie, Geriatrie, Interne Geneeskunde, Interne oncologie, Longgeneeskunde en Orthopedie (vanaf zomer 2020). Ook wordt er vanaf de zomer 2020 electieve, planbare, chirurgische zorg geboden. Daarnaast kun je er terecht voor 90% van alle poliklinische zorg en bijbehorende diagnostiek, zoals Radiologie.

ETZ Elisabeth biedt acute zorg (Spoedeisende Hulp) en is het Traumacentrum voor Brabant. Daarnaast biedt deze locatie klinische zorg voor nagenoeg alle specialismen zoals Neurochirurgie, Neurologie, Fam (geboortezorg en Kindergeneeskunde), Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant, Vaatchirurgie, GI-chirurgie (vanaf zomer 2020), MDL (zomer 2020), Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Orthopedie, Longgeneeskunde, Interne Geneeskunde, Hematologie, Oncologie en het Borstcentrum. Deze locatie heeft een level 3 IC. Verder kun je hier terecht voor alle poliklinische zorg en bijbehorende diagnostiek.

Bij ETZ Waalwijk kun je terecht voor poliklinische zorg waaronder Orthopedie, Chirurgie, Verloskunde, Gynaecologie, Interne Geneeskunde en Bloedafname. 

Bij ETZ Oisterwijk zit een polikliniek Cardiologie.

InfoGraphic-ETZ_cijfers2019.png

Wie wij zijn