Palliatieve zorg

Soms, hoe tragisch ook, is beter worden niet meer mogelijk. Ook dan stopt onze zorg niet. De laatste fase van het leven wordt ook wel de palliatieve fase genoemd. Samen met jou, je naasten, de huisarts en andere zorgverleners proberen we in deze fase de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden.

 

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte. Dit kan aan de orde zijn bij bijvoorbeeld kanker, een ernstige vorm van hartfalen, COPD of dementie. Palliatieve zorg kan al vroeg bij een ongeneeslijke ziekte starten. Ook kan palliatieve zorg gecombineerd worden met levensverlengende therapieën zoals chemotherapie. Het hoeft dus niet zo te zijn dat je op zeer korte termijn komt te overlijden wanneer je palliatieve zorg krijgt.

Er is in de palliatieve zorgverlening naast aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee je tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunt krijgen, ook aandacht voor de psychische, sociale en spirituele problemen van jou en je naasten. Palliatieve zorg is dus totale zorg: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. Bij palliatieve zorg in ETZ:

 • is de hoogst mogelijke kwaliteit van leven het doel (en niet de genezing van de patiënt);
 • is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt;
 • is er aandacht voor lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele problemen van de patiënt en zijn omgeving;
 • is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de patiënt en met eigen rouwgevoelens.

Palliatief Advies Team

Palliatieve zorg is zorg die iedere zorgverlener kan geven. Soms zijn de problemen in de palliatieve fase complex. Dan kunnen zorgverleners in het ETZ de hulp inroepen van het Palliatief Advies Team (PAT).
Dit team bestaat uit een oncoloog, geriater, internist, anesthesioloog, een specialist ouderengeneeskunde (SOG) en verpleegkundig specialisten, dat zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg.

Daarnaast kan het Palliatief Advies Team terugvallen op diverse andere hulpverleners, zoals geestelijk verzorgers, psychologen, maatschappelijk werkers, de radiotherapeut, apotheker en huisarts. Alleen zorgverleners binnen het ETZ kunnen het Palliatief Advies Team inschakelen.

Wanneer wordt het Palliatief Advies Team ingeschakeld?

De arts, arts-assistent of verpleegkundige kunnen het Palliatief Advies Team inschakelen bij vragen en problemen in de palliatieve fase. Het Palliatief Advies Team ondersteunt bijvoorbeeld bij:

 • rouw en verdriet;
 • het behandelen van pijn en andere lichamelijke klachten, zoals misselijkheid, jeuk of benauwdheid;
 • psychische en sociale problemen, zoals angst, hulp bij spanningen en verwerking;
 • levensvragen en zingeving;
 • het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het doorgaan met of afzien van behandelingen;
 • vragen over beslissingen rondom het levenseinde;
 • zorgmogelijkheden in en buiten het ziekenhuis.

Werkwijze

Een verpleegkundig consulent en/of arts van het Palliatief Advies Team bezoekt je op de afdeling. Daarnaast heeft zij uitgebreid contact met jouw directe zorgverleners, zoals de verpleegkundige, arts en huisarts. Jouw situatie en de bestaande problemen worden zo in kaart gebracht en met meerdere deskundigen besproken. Op basis van deze gegevens geven wij een advies aan de arts en verpleegkundige. Ook je huisarts wordt met een brief op de hoogte gebracht van de gegeven adviezen.

Contact

Je kunt het Palliatief Advies Team inschakelen via de arts of de verpleegkundige van de afdeling waar je opgenomen bent.

Meer informatie

 • Palvooru: deelt informatie en ervaringen over palliatieve zorg met patiënten en naasten via magazines, themaboekjes, social media en deze website.
 • Doodgewoonbespreekbaar: deze website is een initiatief van de Stichting Stem (Sterven op je Eigen Manier). Stem probeert via diverse media het onderwerp sterven bespreekbaar te maken.
 • Ikwilmetjepraten: website met tips om een gesprek te beginnen over de laatste levensfase en activiteiten van organisaties die hierbij kunnen helpen.
 • Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant: met informatie over palliatieve en terminale zorg in de regio Midden-Brabant voor patiënten, naasten en hulpverleners.
 • Hospice de Sporen in Tilburg
 • Hospice Francinus de Wind in Waalwijk
 • Hospice de Volckaert in Dongen