Ondersteuning en begeleiding

Ziek zijn, een behandeling ondergaan of opgenomen worden in het ziekenhuis is ingrijpend. Bij het ETZ bieden we je daarom de nodige ondersteuning en begeleiding om je tijdens je ziekte of aandoening en na je ontslag en herstel zo goed mogelijk te helpen. We kijken samen met jou welke hulp je graag zou willen. We werken daarbij nauw samen met diverse andere instanties uit de omgeving, zoals huisartsen, ketenpartners en zorgverzekeraars.