Familieparticipatie in het ziekenhuis

Als je partner, vader of moeder (naaste) in het ziekenhuis wordt opgenomen, is dat nooit fijn. Zeker niet als hij of zij zich in een kwetsbare positie bevindt. Toch kunnen we er samen voor zorgen dat je naaste goede zorg krijgt.

 

Wat is familieparticipatie?

Familieparticipatie is zorg en ondersteuning die partners, kinderen, andere familieleden of vrienden verlenen en die voortkomt uit onderlinge relaties. Bij familieparticipatie nodigen we je uit om zorg en ondersteuning in het ziekenhuis te bieden. Ook komt het voor dat wij, naast de ziekenhuiszorg, je vragen een belangrijke bijdrage te leveren aan de opname van je naaste. Bijvoorbeeld als goed Nederlands spreken moeilijk gaat.

Kwetsbare (oudere) patiënten in het ziekenhuis

De vraag voor familieparticipatie wordt met name gesteld bij ouderen (70+), die zich in een kwetsbare positie bevinden. Deze ouderen hebben meer kans op complicaties zoals vallen, ondervoeding, acute verwardheid (delier) en lichamelijke achteruitgang. Hierdoor functioneren zij minder goed na een opname en hebben meer zorg nodig. De aanwezigheid van een vertrouwd persoon, soms ook in de nacht, heeft een positief effect op het voorkomen van de genoemde complicaties en op het herstel.

Wat kun je doen?

Samen met je partner, vader of moeder kun je bijvoorbeeld samen eten, wandelen, een spelletje spelen of de krant/boek (voor)lezen. Het helpt om gewoontes van thuis zoveel mogelijk in stand te houden. Dat geeft een vertrouwd gevoel. Ook is het soms wenselijk dat je langer op een dag aanwezig bent, mogelijk zelfs de nacht verblijft, bij angst, onrust of verwardheid. We noemen dit rooming-in.

Wil je op een andere manier ondersteunen in de zorg, bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de artsenvisite, onderzoeken of dagelijkse zorg? Ook dat kan. Bespreek dit dan met de verpleegkundige of arts.

Meer informatie

Meer informatie staat in de folder ‘Betrokkenheid van familie bij een naaste in het ziekenhuis’ of neem contact op met de verpleegkundige. De folder is ook op papier verkrijgbaar in het ziekenhuis.

Bekijk de film

Bied je graag zorg en ondersteuning in het ziekenhuis? In onderstaande film zie je wat de mogelijkheden zijn van de zorg die je in het ziekenhuis kunt bieden.