Ondersteuning na overlijden

In het ETZ werken we er hard aan om onze patiënten weer zo snel mogelijk beter naar huis te kunnen laten gaan. Maar soms komt het voor dat patiënten in het ziekenhuis overlijden. Als dat gebeurt, wordt de patiënt overgebracht naar het mortuarium. Op alle locaties van het ETZ is een mortuarium. Uitvaartverzorger Monuta beheert die 24 uur per dag en neemt daarbij verzorging van overledenen op zich.

 

Na het overlijden

Wanneer iemand is overleden, vult de arts de overlijdenspapieren in bij het ‘schouwen’ van de overledene. Dit is een onderzoek om de oorzaak en de omstandigheden van het overlijden vast te stellen. Daarna wordt de overledene naar het mortuarium gebracht, waar de noodzakelijke zorg plaatsvindt.

Geen verzorging gewenst?

Wanneer de nabestaande, vanwege religieuze of andere redenen, niet wilt dat de noodzakelijke zorg wordt verricht, kunnen zij dat direct na het overlijden doorgeven aan de verpleegkundige.

Verblijf van de overledene in het mortuarium

Elke overledene verblijft voor kortere of langere tijd in het mortuarium van het ETZ. Dit is afhankelijk van de plaats van opbaring. Het verschilt per locatie wanneer een medewerker van Memorta aanwezig is.

  • ETZ Elisabeth: een medewerker van Memorta is op werkdagen aanwezig van 08.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze uren haalt de medewerker van Memorta overledenen op de afdeling op. Buiten deze uren doet de verpleging dat zelf. In het weekend komt de medewerker van Memorta elke ochtend langs
  • ETZ TweeSteden: een medewerker Memorta komt elke ochtend langs. Ophalen van overledenen kan gedurende de dag op afspraak.
  • ETZ Waalwijk: bij overlijden wordt Memorta gebeld.
    Op locatie ETZ Elisabeth is een medewerker van Memorta buiten genoemde tijden telefonisch bereikbaar voor calamiteiten (zoals ongelukken, zelfdoding en mislukte reanimaties).

Kosten

Het ziekenhuis brengt de kosten voor het gebruik van het mortuarium en de verzorging van de overledene in rekening bij de uitvaartondernemer. De uitvaartondernemer berekent deze kosten door. De overige kosten bespreekt de uitvaartondernemer met de familie en stuurt hiervan een overzicht nadat afspraken over de uitvaart zijn gemaakt.

Specifieke situaties

Na het overlijden kunnen een aantal zaken belangrijk zijn. Denk aan donatie, obductie, ter beschikkingstelling aan de wetenschap of een niet-natuurlijke dood. In deze situaties krijg je van de arts, verpleegkundige en/of mortuariumbeheerder informatie.

Meer informatie

Bekijk onderstaande websites of lees onze folder.