Transferverpleegkundige en

Transferpunt

De zorg voor onze patiënten stopt niet na een operatie of behandeling. Ook in het natraject heb je soms zorg nodig. Wij helpen je graag. Onze transferverpleegkundigen zijn deskundigen op het gebied van nazorg en helpen bij het regelen van ondersteuning na opname. 

De transferverpleegkundige kijkt samen met jou en/of je naasten naar de zorg na je verblijf in het ziekenhuis. Ze werkt nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners, zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de regio.

 

Toegewijde hulp

De transferverpleegkundige handelt samen met jou de aanvragen voor thuiszorg, kortdurende revalidatie of langdurig verblijf in het verpleeghuis af. Zij regelt zo nodig materialen via de uitleen. Zo nodig verwijst de transferverpleegkundige je door naar voorzieningen die helpen om zelfstandig te kunnen zijn of onder de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen (Wmo).

Groot netwerk

De transferverpleegkundigen werken nauw samen met diverse zorginstellingen in de regio en kunnen met alle zorginstellingen in Nederland afspraken maken.

Het consult met een transferverpleegkundige kost niets. Voor bepaalde nazorg die hij of zij aanvraagt wel. Bijvoorbeeld een tijdelijk of langdurig verblijf in een zorginstelling. Sinds 2015 valt de thuiszorg onder de basisverzekering en is er geen eigen bijdrage. Dat geldt ook voor een tijdelijke revalidatie die valt binnen de criteria van de zorgverzekeringswet.

Een tijdelijk of langdurig verblijf in een verpleeghuis wordt geregeld met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie voor verblijf valt dan onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet kent wel een eigen bijdrage.

Alles goed geregeld

De nazorg moet geregeld zijn voordat je ontslagen wordt uit het ziekenhuis. De transferverpleegkundige wordt daarom zo vroeg mogelijk ingeschakeld, zodat zij kan onderzoeken wat de hulpvraag is en jou daarin de beste ondersteuning en begeleiding kan bieden.

Aanspreekpunt

De transferverpleegkundige is het aanspreekpunt voor jou, de contactpersoon en diverse zorginstellingen. Heb je vragen over de nazorg? Stel ze gerust aan de transferverpleegkundige.

 

  • Bekijk de folder

    Lees meer over de zorg die mogelijk na ontslag uit het ziekenhuis nodig is en hoe deze geregeld wordt.