ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 03 50
Route
84

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 03 50
Route
99

Voor psychiatrisch onderzoek, diagnostiek, advies en kortdurende behandeling van psychiatrische klachten kun je terecht op de polikliniek Psychiatrie. Na een opname krijg je ook enkele afspraken in de polikliniek in verband met nazorg.  De polikliniek Psychiatrie is gevestigd op ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden.
Intakegesprek
De verwijzer, bijvoorbeeld je huisarts, stuurt een verwijzing naar ETZ. Een van onze psychiaters maakt de inschatting of we aan jouw zorgvraag kunnen voldoen. Wanneer dat niet het geval is, geeft de psychiater een advies aan de verwijzer. Als we je kunnen helpen, dan ontvang je een uitnodiging voor het intakegesprek op de polikliniek Psychiatrie.

In het eerste intakegesprek verkent een psychiater of een psychiater in opleiding samen met jou welke klachten en problemen je hebt. In het kader van het onderzoek kan soms een gesprek met jouw gezinsleden of naaste betrokkenen gevoerd worden. Ook een psychologisch testonderzoek behoort tot de mogelijkheden om beter zicht te krijgen op de aard van jouw probleem.
Behandeling
Wanneer de diagnose voldoende duidelijk is, stellen we samen met jou een behandelplan op. Het kan ook zijn dat je na de intake een advies krijgt hoe om te gaan met jouw probleem of een gerichte doorverwijzing voor verdere zorg elders.

De behandeling op de polikliniek Psychiatrie kan bestaan uit medicijnen in combinatie met gesprekken met een arts of psychiater, gesprekken met een psycholoog of een verpleegkundig specialist, gesprekken samen met jouw partner of gezin of een behandeling in een groep (wekelijks). Soms kan ook creatieve therapie of psychomotorische therapie onderdeel zijn van je behandelplan.

In de behandeling of begeleiding maken we gebruik van de meest actuele wetenschappelijke inzichten uit de psychiatrie en van door onderzoek getoetste kennis. Ook worden de inzichten uit verschillende psychotherapeutische richtingen toegepast, toegesneden op jouw zorgvraag.
Veel voorkomende klachten
Veel voorkomende klachten waarmee mensen worden aangemeld bij de polikliniek Psychiatrie zijn:
  • angst- en depressieve klachten
  • dwang
  • fobieën
  • psychotische belevingen
  • eetproblemen
  • klachten verbonden met traumatische gebeurtenissen
  • relatieproblemen
  • gedragsproblemen
  • problemen met het reguleren van emoties
Ons streven is om jouw behandeling op de polikliniek Psychiatrie binnen een jaar af te ronden. Een behandeling kan langer duren wanneer je medicatie zoals lithium of andere stemmingsstabiliserende middelen gebruikt, die regelmatige controle vereisen.

Als een behandeling op de polikliniek Psychiatrie wordt afgesloten, wordt de zorg in principe aan de huisarts overgedragen.

H.J.H. Kuijpers

Psychiater

Toegankelijke psychiatrische zorg in het ETZ in nauwe samenwerking met ketenpartners, en met blik op de gehele mens

M.H.B. Slits

Psychiater

Richt me als psychiater op jongvolwassenen/ volwassenen, acute -en consultatieve psychiatrie

S.N. Swolfs

Psychiater

Ziekenhuispsychiatrie; als psychiatrische en lichamelijke klachten samengaan, en om een integrale aanpak vragen.

C.P.M. Veth

(Ouderen-) psychiater

Ik ben een psychiater met affiniteit voor ouderen, consultatieve psychiatrie en wetenschappelijk onderzoek.

M.P. Roobol

Psychiater

Psychiater met affiniteit voor (klinische) ziekenhuispsychiatrie, neuropsychiatrie en somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK).

S. Broekhuizen

Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Werkzaam op de afdeling psychiatrie, voornamelijk betrokken bij patiënten met ALK en/of FNS, naast de algemene psychiatrie

I. Ritmeijer

Gezondheidszorgpsycholoog

Ik ben werkzaam op de afdeling psychiatrie, voornamelijk betrokken bij behandeling van trauma’s en angst-/stemmingsstoornissen

D. de Leest

Psychiater

Psychiater met affiniteit voor acute psychiatrie, ziekenhuispsychiatrie, niet aangeboren hersenletsel / neuropsychiatrie

L. Kleemans

Gezondheidszorgpsycholoog

Belangrijke waarden in het contact zijn voor mij betrokkenheid, veiligheid en gelijkwaardigheid

R. (Rik) Adrianow

Gezondheidszorgpsycholoog

De mens is lichaam én geest, als psycholoog in het ziekenhuis ga ik daar graag mee aan de slag.