ETZ Elisabeth
Direct nummer

ETZ TweeSteden
Direct nummer

Voor psychiatrisch onderzoek, diagnostiek, advies en kortdurende behandeling van psychiatrische klachten kun je terecht op de polikliniek Psychiatrie. Na een opname krijg je ook enkele afspraken in de polikliniek in verband met nazorg.  De polikliniek Psychiatrie is gevestigd op ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden.
Intakegesprek
De verwijzer, bijvoorbeeld je huisarts, stuurt een verwijzing naar ETZ. Een van onze psychiaters maakt de inschatting of we aan jouw zorgvraag kunnen voldoen. Wanneer dat niet het geval is, geeft de psychiater een advies aan de verwijzer. Als we je kunnen helpen, dan ontvang je een uitnodiging voor het intakegesprek op de polikliniek Psychiatrie.

In het eerste intakegesprek verkent een psychiater of een psychiater in opleiding samen met jou welke klachten en problemen je hebt. In het kader van het onderzoek kan soms een gesprek met jouw gezinsleden of naaste betrokkenen gevoerd worden. Ook een psychologisch testonderzoek behoort tot de mogelijkheden om beter zicht te krijgen op de aard van jouw probleem.
Behandeling
Veel voorkomende klachten

F.H.C. Horst

Klinisch psycholoog

Klinisch psycholoog en psychotherapeut in het ETZ. Ik zie het als een uitdaging om hoogstaande psychologische zorg op maat te verlenen.

P.J.H. Notten

Psychiater

Psychiater met ruim 25 jaar ervaring en deskundigheid in alle behandelingen van stemmingsstoornissen.

M.H.B. Slits

Psychiater

Richt me als psychiater op jongvolwassenen/ volwassenen, acute -en consultatieve psychiatrie

S.N. Swolfs

Psychiater

Ziekenhuispsychiatrie; als psychiatrische en lichamelijke klachten samengaan, en om een integrale aanpak vragen.

C.N.A. Verhoof

Klinisch psycholoog

Klinisch psycholoog - psychotherapeut met aandachtsgebieden angst- en stemmingsstoornissen, trauma.

C.P.M. Veth

(Ouderen-) psychiater

Ik ben een psychiater met affiniteit voor ouderen, consultatieve psychiatrie en wetenschappelijk onderzoek.