rTMS individueel

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) wordt binnen het ETZ toegepast voor
behandeling van patiënten met een depressieve stoornis die niet reageren
op andere behandelingen (therapieresistentie). De indicatie voor rTMS wordt gesteld door uw
hoofdbehandelaar/psychiater in het ETZ. Het is een veilige behandeling, zonder vervelende
bijwerkingen.


Bij de behandeling met rTMS zit je in een comfortabele stoel met ondersteuning van het hoofd
en wordt er een 8-vormige spoel op het hoofd geplaatst. Deze spoel wekt een pulserend
magnetisch veld op waarmee specifieke gebieden en netwerken in de hersenen geactiveerd
worden. Het pulserend magnetische veld kan gemakkelijk door de schedel dringen en uit zich in
een tikkend geluid van de spoel. Deze tikken zijn voelbaar op de hoofdhuid maar niet pijnlijk. U
kunt dit vergelijken met een potlood waarmee je op de huid tikt. De pulsen kunnen, doordat ze
sterk magnetisch zijn, de communicatie tussen netwerken in bepaalde delen van het brein
verbeteren. Hierdoor zullen ook de bijbehorende depressieve klachten afnemen.Gedurende de eerste sessie wordt de lokalisatie van de stimulatie op de schedel vastgesteld en
bepaald welke dosissterkte je nodig heeft om voldoende effect te bereiken in het hersenweefsel. 
De lokalisatie vindt plaats met behulp van een schedelmeting (Beam-methode), of met een MRI-scan en neuronavigatie.


Uw klachten worden gedurende de behandeling gevolgd met een vragen- en scorelijst om
veranderingen te meten. Over het algemeen kun je een lopende medicamenteuze behandeling
tijdens de rTMS continueren.


Je kunt geen rTMS ondergaan indien je metaal of magnetisch materiaal, zoals een implantaat of
een clip in het hoofd/binnenoor hebt. Indien je bekend bent met epilepsie of als je een
pacemaker heeft, zullen er extra voorzorgsmaatregelen met je worden besproken. je ervaart
geen sufheid tijdens of na de behandeling, de behandeling op zichzelf heeft geen invloed op de
rijvaardigheid.


Een rTMS-behandeling duurt doorgaans 30 minuten en vindt 2 keer per week plaats op de
polikliniek van locatie ETZ Elisabeth. rTMS wordt over het algemeen gecombineerd met
cognitieve psychotherapie in aparte (groeps)sessies om daarmee betere langetermijneffecten
te realiseren. Na 15 rTMS-behandelingen moet er een merkbaar effect zijn en meestal zijn er bij
depressieve klachten zo'n 25 behandelingen nodig. Op de afdeling psychiatrie zijn rTMS professionals en rTMS supervisors van Stichting Hersenstimulatie werkzaam.