Tweedaagse dagbehandeling bij Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK-2)

De SOLK-2 is gericht op mensen met lichamelijke klachten waarvoor geen of onvoldoende lichamelijke oorzaak is gevonden. Je kunt denken aan onder meer chronische pijn- of vermoeidheidsklachten, uitvalsverschijnselen en prikkelbare darmklachten. De klachten kunnen verschillende gebieden van je functioneren negatief beïnvloeden. De tweedaagse SOLK-behandeling kan helpen om deze last te verminderen en vanuit een ander kader naar je klachten te kijken.

Wat gebeurt er in de SOLK-2?

SOLK kan veel negatieve gevolgen hebben voor je dagelijks leven, psychisch/emotioneel welbevinden en sociale contacten. Die gevolgen kunnen door de spanningen die ze geven het herstel van je klachten in de weg staan. In de behandeling is er veel aandacht voor deze negatieve gevolgen van je klachten en hoe deze veranderd kunnen worden om je klachten te verminderen.

Daarnaast hangen de klachten vaak samen met verschillende stressoren en kunnen ook heftige gebeurtenissen, recent of van vroeger, een rol spelen. Ook hier is aandacht voor in het programma. De SOLK-2 is bedoeld voor mensen die meer profiteren van een intensievere behandelingen en in staat zijn om twee dagen per week zelfstandig naar de behandeling te komen.

In het programma wordt voor iedere deelnemer een ‘dominant interpersoonlijk patroon beschreven’: hoe je jezelf ziet in contact met anderen, hoe de ander daarin past, welke emoties daarbij komen kijken, en wat je in dit patroon anders zou willen. Ook interacties in de groep en groepsdynamiek zijn belangrijke elementen waar aandacht aan wordt besteed. 

Programma tweedaagse SOLK-behandeling

In het begin van de behandeling formuleer je groepsgewijs je persoonlijke doelen. Deze staan daarna centraal voor jou. Er is een vast tweedaags programma, bestaande uit de volgende onderdelen: 

 • Psychotherapie; 
 • Sociotherapie;
 • Beeldende therapie;
 • Psychomotore therapie;
 • Bewegings- en fysiotherapie;
 • Individuele gesprekken (niet wekelijks);
 • Systeemtherapie op indicatie;
 • Consult bij de psychiater op indicatie.

Hoe & wat in het kort:

 • duur: 2 cycli van 12 weken met daartussen doorgaans een stopweek; totale duur dus doorgaans 25 weken;
 • 2 dagen per week: maandag en woensdag OF dinsdag en donderdag;
 • drie onderdelen per dag, elk 90 minuten;
 • pauzes met koffie, thee en lunch;
 • er is gelegenheid om tussendoor te rusten. 

SOLK-nabehandelingsgroep

Na afronding van deze tweedaagse dagbehandeling voor SOLK kan de patiënt ook nog aan de SOLK-nabehandelingsgroep deelnemen. Het behandelteam adviseert regelmatig (mede op verzoek van de patiënt zelf) om nog aan deze nabehandeling deel te nemen.

Lees meer over deze SOLK-nabehandelingsgroep

 

Behandelende afdeling