Dynamic Interpersonal Therapy

Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) is behandeling in een open en gemengde groep. De behandeling is gericht op mensen met separatie-individuatieproblematiek, borderline of neurotische persoonlijkheidsproblemen. Vaak staan angstklachten op de voorgrond. Leeftijd van mensen in deze groepen is 20 tot ongeveer 45 jaar, soms jonger, soms wat ouder.

Wel of geen behandeling

Behandeling is in het algemeen niet mogelijk bij agressiviteit , antisociale trekken, problematisch middelengebruik, sociaalmaatschappelijke problemen (bijvoorbeeld echtscheiding, geen vaste woonplaats, financiële problemen, slepend arbeidsconflict, geen sociaal vangnet) en bepaalde aandoeningen zoals PTSS of een ernstige depressie. 

Als je moeite hebt om je aan de groepsafspraken te houden of als je kampt met gedachten over de dood, dan raden wij behandeling bij GGz Breburg aan. Er is dan ook voldoende aandacht voor een sociaalpsychiatrische aanpak. GGz Breburg biedt begeleiding, een VERS-training en DGT (Linehantherapie).

Je moet in staat  zijn tot het aangaan van een basale behandelrelatie, wil een behandeling in dagbehandeling kans van slagen hebben. Wanneer je daar nog niet toe in staat bent dan zullen we je doorverwijzen. 

Nabehandeling

Er is een ambulante nabehandelingsgroep voor DIT-deelnemers, die het intensieve deeltijdprogramma hebben doorlopen. De duur wordt in overleg met jou vastgesteld.