Driedaagse psychotherapeutische dagbehandeling bij Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK-3)

De SOLK-3 (oftewel de driedaagse psychotherapeutische dagbehandeling) is gericht op mensen met terugkerende somatoforme, angst- en/of stemmingsproblemen, en/of comorbide persoonlijkheidsproblematiek.

Op de voorgrond staan klachten zoals somberheid, angst/paniek en gevoelens van onrust en spanning. Deze kunnen zich uiten in lichamelijke klachten, waarvoor eerder geen of onvoldoende lichamelijke oorzaken werden gevonden. Daarnaast zijn veelvoorkomende klachten binnen deze behandelgroep onder andere een negatief zelfbeeld, overmatig behoefte hebben aan controle, moeite hebben met het verdragen en hanteren van emoties, moeilijk voor jezelf opkomen, en moeite hebben met aspecten van contact en relaties met anderen, bijvoorbeeld wat betreft hechten, bang zijn verlaten te worden en wantrouwen.

Tot slot kan het zijn dat heftige gebeurtenissen uit het verleden (bijv. pesten, misbruik) veel impact hebben op je dagelijks leven en welbevinden. Dergelijke klachten kunnen verschillende levensgebieden negatief beïnvloeden en zorgen dat je vastloopt. De driedaagse SOLK-behandeling heeft een intensief karakter en is gericht op verandering.

Wat gebeurt er in de SOLK-3?

De behandelmethoden die worden toegepast in deze behandelgroep heten Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) en psychodynamische groepspsychotherapie. Ook wordt ter aanvulling gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie (CGT) en individuele gesprekken.

n het programma wordt voor iedere deelnemer een ‘dominant interpersoonlijk patroon beschreven’: hoe je jezelf ziet in contact met anderen, hoe de ander daarin past, welke emoties daarbij komen kijken, en wat je in dit patroon anders zou willen. Ook interacties in de groep en groepsdynamiek zijn belangrijke elementen waar aandacht aan wordt besteed.

Het programma is intensief en vergt doorzettingsvermogen, aangezien het gemiddeld 10-12 maanden duurt. Binnen deze tijd worden er verschillende fasen doorlopen die regelmatig worden geëvalueerd. 

Programma driedaagse SOLK-behandeling

Er is een vast driedaags en multidisciplinair programma, bestaande uit de volgende therapieonderdelen: 

 • Psychotherapie 
 • Sociotherapie
 • Schrijfblok
 • Stappenblok (stellen van doelen)  
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Beeldende therapie
 • Psychomotore therapie
 • Individuele therapiegesprekken
 • Op indicatie: systeemtherapie, psychiatrische consultatie

Hoe & wat in het kort:

 • duur: gemiddeld 10-12 maanden;
 • 3 dagen per week;
 • 3 tot 4 onderdelen per dag, elk 90 minuten;
 • pauzes met koffie, thee en lunch;
 • er is gelegenheid tot rusten tussendoor.

SOLK-NABEHANDELINGSGROEP

Na afronding van deze driedaagse dagbehandeling voor SOLK kan de patiënt ook nog aan de SOLK-nabehandelingsgroep deelnemen. Het behandelteam adviseert regelmatig (mede op verzoek van de patiënt zelf) om nog aan deze nabehandeling deel te nemen.

Lees meer over deze SOLK-nabehandelingsgroep

 

Behandelende afdeling