SOLK-nabehandelingsgroep

Na afronding van deze tweedaagse of driedaagse dagbehandeling voor SOLK kan de patiënt ook nog aan de SOLK-nabehandelingsgroep deelnemen. Het behandelteam adviseert (mede op verzoek van de patiënt zelf) regelmatig om nog aan deze nabehandeling deel te nemen.

​Het gaat om patiënten die een positief behandelproces zijn begonnen of (groten)deels doorlopen hebben, maar nog wel enige ondersteuning nodig hebben om dit proces voort te kunnen zetten. Een intensievere vervolgbehandeling is voor deze patiënten niet meer geïndiceerd.  

Wat gebeurt er in binnen de poliklinische groepspsychotherapie?

Aandachtspunten binnen de behandeling zijn:

  • Het bespreken van onderwerpen die tijdens de dagbehandeling nog niet of onvoldoende aan bod zijn gekomen of nog onvoldoende doorgewerkt zijn.
  • Het bespreken van de dagelijkse zaken waar men tegenaan loopt.
  • Terugval in oude patronen te voorkomen en het geleerde te kunnen handhaven en uitbreiden. 

Hoe & wat in het kort:

  • duur: maximaal 1 jaar. Per 3-4 maanden wordt er volgens een vast format geëvalueerd en besproken of de behandeling al dan niet wordt voortgezet. 
  • 1 zitting groepspsychotherapie van anderhalf uur per week.

 

Behandelende afdeling