Slaapstoornis

Bijna een derde deel van de bevolking heeft regelmatig of vaak last van moeite met inslapen en/of doorslapen en/of is niet uitgerust na de slaap. Slecht slapen ontstaat bijna nooit zomaar. Het kan allerlei oorzaken hebben.

Oorzaken slecht slapen

  • stress en zorgen, bijvoorbeeld omdat een dierbare is overleden of als er problemen op het werk of in het gezin zijn;
  • stressvolle gebeurtenissen, zoals bij een examen of verhuizing;
  • nachtmerries of nachtelijke paniekaanvallen;
  • depressie of manie;
  • lichamelijke pijn;
  • angststoornis; 
  • psychose.  
Slecht slapen kan leiden tot verminderde concentratie, vermoeidheid, emotionele spanning, angst of een sombere stemming. Dit kan het dagelijks functioneren beïnvloeden. Ingrijpende gebeurtenissen in jouw leven kunnen niet alleen een slaapstoornis veroorzaken, maar ook jarenlang in stand houden. 

Als je gedurende ten minste één maand last hebt van slecht slapen, is er sprake van een slaapstoornis.

Behandeling slaapstoornis

Een behandeling op de polikliniek Psychiatrie kan jouw klachten over slapeloosheid doen afnemen. Jouw huisarts kan je verwijzen naar psychiatrie voor diagnostiek en behandeling van de slaapstoornis. Ook is het mogelijk dat je verwezen wordt naar de neuroloog op de Slaappoli van ETZ TweeSteden waarmee psychiatrie samenwerkt. Op de Slaappoli onderzoekt de neuroloog jou om te kijken of er een lichamelijke oorzaak aanwezig is. 

Als een lichamelijke ziekte (bv. pijn) of psychiatrische klachten of stoornis (zoals depressie, angststoornis of nachtmerries) de slaapklachten veroorzaken, richt de arts de behandeling met medicatie vooral daarop. Tevens bestaat de mogelijkheid van een psychologische behandeling voor leren omgaan met stress, hanteren van goed slaapgedrag, angstklachten, depressie en het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.