Poliklinische behandelgroep (Eendaagse dagbehandeling-CGT)

De poliklinische behandelgroep is een eendaagse combinatiebehandeling van cognitieve therapie, creatieve therapie, psychomotorische therapie, sociale vaardigheidstraining en weekdoelbespreking. Het is een psychotherapeutische behandelgroep voor mensen met verschillende klachten. Angstklachten, stemmingsklachten, maar ook klachten in het contact met anderen kunnen een reden zijn om deel te nemen aan dit programma.

Gang van zaken

De verwijzing vindt plaats via één van de medewerkers van de zorgeenheid Psychiatrie. Na aanmelding door één van hen vindt een intakegesprek plaats met de behandelend klinisch psycholoog.

De behandeling is op donderdag en wordt begeleid door diverse therapeuten. De behandelduur kan variëren van drie maanden tot maximaal een jaar. Tussendoor worden evaluaties gepland, geven we feedback  over de afgelopen periode en kijken we of verlenging van de behandeling zinvol of wenselijk is.