Poliklinische groepspsychotherapie

Poliklinische groepspsychotherapie voor patiënten met terugkerende angst-, somatoforme of stemmingsstoornissen en/of milde persoonlijkheidsproblematiek.

Klachten

De patiënten van deze poliklinische groepspsychotherapie hebben vaak last van diverse klachten. Naast angst- of paniekklachten en somberheid/depressie ervaren zij gevoelens van onrust en spanningen zonder altijd goed te weten waar deze gevoelens vandaan komen. Deze spanningen en onrustgevoelens kunnen zich uiten via allerlei lichamelijke klachten. Als lichamelijke klachten op de voorgrond staan, kan het zijn dat een behandeling specifiek daarop gericht mogelijk beter is. 

Ook kan er sprake zijn van een negatief zelfbeeld, moeite hebben met voor zichzelf op te komen, bang zijn voor een negatieve beoordeling door anderen, bang zijn om verlaten te worden, voortdurend te hoge eisen aan zichzelf stellen, alles onder controle willen houden, zich afvragen wie men eigenlijk is en moeite hebben met het herkennen en hanteren van emoties. Door al deze klachten zijn patiënten vaak vastgelopen in hun leven. 

Wanneer zich in de jeugd of in het recentere verleden schokkende gebeurtenissen hebben voorgedaan (zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, mishandeling of gepest zijn) kan een poliklinische groepspsychotherapie helpen om de negatieve gevolgen in het dagelijks leven te verminderen. 
Soms ervaren patiënten zelf weinig last, maar heeft de omgeving moeite met het gedrag van de patiënt. Deze patiënten kunnen, als zij voldoende gemotiveerd zijn, ook baat hebben bij een poliklinische groepsbehandeling. 

Inhoud van de groepspsychotherapie

Wat gebeurt er in binnen de poliklinische groepspsychotherapie? Aandachtspunten binnen de behandeling zijn:

 • zicht krijgen op terugkerende, niet-helpende patronen met betrekking tot hoe u met uzelf en anderen omgaat en de bijbehorende gedachten, opvattingen en emoties. 
 • doorbreken van deze niet-helpende patronen. 
 • het bespreken van onderwerpen uit het heden en verleden die u bezighouden. 
 • het bespreken van de dagelijkse zaken waar u tegenaan loopt.

Er is een vast wekelijks programma van één dagdeel. De onderdelen van het programma zijn: 

 • Psychotherapie 
 • Beeldende therapie
 • Op indicatie, naast het vaste programma: systeemtherapie, psychiatrische consultatie, individuele therapie

Hoe & wat in het kort

 • Duur: 40 zittingen
 • 1 dagdeel per week
 • 2 therapie onderdelen per week, elk 90 minuten
 • Pauzes met koffie en thee